Penn State Law i Pravni fakultet u Splitu proširuju suradnju

Prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta Penn State prof. Steven Barnes posjetio je 19. ožujka naš Fakultet. Pritom je održao predavanje ”Dr. King’s Dream: Lodging and the Commerce Clause” u kojem je studentima II. godine pravnog studija približio djelovanje Vrhovnog suda SAD-a na planu borbe protiv rasne diskriminacije. Nakon predavanja prof. Barnes i prof. Petar Bačić prezentirali su program studentske razmjene te stipendiranja splitskih studenata prava za Penn State Law LL.M. studij (akademske godine 2018/2019 i 2019/2020).

 
Autor : Petar Bačić
Izvor : Pravni Fakultet u Splitu