POZIV ZA SUDJELOVANJU NA TEMELJNOM SEMINARU PRAVNI I EKONOMSKI ASPEKTI UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Poštovani

Pozivamo Vas na sudjelovanje na temeljnom seminaru Pravni i ekonomski aspekti upravljanja trgovačkim društvima, što ga organizira Centar za cjeloživotno obrazovanje pri Pravnom fakultetu, koji će se održati početkom travnja o.g. u Splitu, Domovinskog rata 8 (u vijećnici fakulteta).

Ciljevi seminara su:

  • poboljšanje vještina u upravljanu trgovačkim društvima;
  • poboljšavanje performansi društva u odnosu na poslovno okruženje;
  • smanjenje rizika u poslovanju (ekonomski, financijski, pravni, međuljudski odnosi i dr.).

U prilog vašem sudjelovanju na seminaru navodimo nekoliko razloga: radi se o malim skupinama sa maksimalno 20 sudionika; velikom broju predavača/eksperata za pojedina uža područja; osim potrebnih teorijskih uporišta naglasak je na praktičnim problemima s kojima se susreću MSP; za seminar je tiskan pisani materijal predavanja/prezentacija; na kraju seminara organizira se panel – okrugli stol na kojem sudjeluju svi polaznici i predavači; svi polaznici dobivaju potvrdnicu o sudjelovanju; konačno, želimo istaći da su dosadašnji polaznici visoko ocijenili kvalitetu i organizaciju seminara.

Svoje sudjelovanje možete prijaviti na E-mail: cco@pravst.hr ili na tel. 098/9666884, svakoga radnoga dana od 9:00 do 10:30. Kontakt osoba: Šimun Ante Majstorović.

U očekivanju vašeg sudjelovanja, srdačan pozdrav

CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU