Obavijest

ravni fakultet Sveučilišta u Splitu sudjeluje u provođenju projekta Društveno korisnog učenja koji provodi ekološka udruga “Sunce” iz Splita, a sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda Europske unije. Informacije o konferenciji koja će se u okviru projekta održati na Ekonomskom fakultetu u Splitu možete preuzeti na mrežnim stranicama:
http://sunce-st.org/1-konferencija-o-drustveno-korisnom-ucenju-na-sveucilistima/
https://udrugasuncesplit.wixsite.com/pazi-conference

Obvezni liječnički sistematski pregledi

za redovite studentice i studente prve godine Pravnog studija za akademsku godinu 2018./2019.

Pregledi se obavljaju u ambulanti na Bačvicama, Bijankinijeva 13 (ulica ispod policijske postaje na Bačvicama, kraj diskonta Feniks).
Preglede obavlja nadležna liječnica Fakulteta, dr. Hajdi Krstulović, spec. školske medicine.
Pregledi se ne naplaćuju.
Molimo donijeti sa sobom indeks, zdravstvenu iskaznicu, OIB i specijalističke nalaze (ukoliko ih student/ica ima).
Ako bi došlo do eventualne promjene rasporeda pregleda, bit ćete obaviješteni preko web stranice Fakulteta.
Ako niste u mogućnosti doći na navedeni termin, javite se na tel. 315 684 radi dogovora o novom terminu.
POPIS STUDENATA
RASPORED SISTEMATSKIH PREGLEDA