Predstavljanje knjige Uspavano srce demokracije

Čast nam je pozvati vas na predstavljanje knjige Uspavano srce demokracije, koje će se održati na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu dana 30. studenog 2018. godine u 18,00 sati u predavaonici br. 5.

O knjizi govore dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić, doc. dr. sc. Mihovil Škarica – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Ivan Koprić – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Glazba Split – GlaS

Svirači puhači, ljubitelji glazbe, amateri ili profesionalci, Split vas treba u redovima Glazbe GlaS!

 U partnerstvu s Glazbenom školom Josipa Hatzea osnovana je Glazba Split GlaS , puhački orkestar koji će voditi akademski trubač Jakov Jurić.

Audicija za članove održat će se 29. studenog u 19 i 30 sati u Glazbenoj školi Josipa Hatzea na adresi Trg hrvatske bratske zajednice 3 .

Glazba Split GlaS namijenjena je zajedničkom muziciranju glazbenih profesionalaca i amatera s naglaskom na studentsku populaciju.

Više informacija možete pronaći u privitku.

Obavijest

ravni fakultet Sveučilišta u Splitu sudjeluje u provođenju projekta Društveno korisnog učenja koji provodi ekološka udruga “Sunce” iz Splita, a sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda Europske unije. Informacije o konferenciji koja će se u okviru projekta održati na Ekonomskom fakultetu u Splitu možete preuzeti na mrežnim stranicama:
http://sunce-st.org/1-konferencija-o-drustveno-korisnom-ucenju-na-sveucilistima/
https://udrugasuncesplit.wixsite.com/pazi-conference

Obvezni liječnički sistematski pregledi

za redovite studentice i studente prve godine Pravnog studija za akademsku godinu 2018./2019.

Pregledi se obavljaju u ambulanti na Bačvicama, Bijankinijeva 13 (ulica ispod policijske postaje na Bačvicama, kraj diskonta Feniks).
Preglede obavlja nadležna liječnica Fakulteta, dr. Hajdi Krstulović, spec. školske medicine.
Pregledi se ne naplaćuju.
Molimo donijeti sa sobom indeks, zdravstvenu iskaznicu, OIB i specijalističke nalaze (ukoliko ih student/ica ima).
Ako bi došlo do eventualne promjene rasporeda pregleda, bit ćete obaviješteni preko web stranice Fakulteta.
Ako niste u mogućnosti doći na navedeni termin, javite se na tel. 315 684 radi dogovora o novom terminu.
POPIS STUDENATA
RASPORED SISTEMATSKIH PREGLEDA

Obavijest za studente koji imaju upisani izborni predmet NOVA JAVNA UPRAVA na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju prava

Odlukom Fakultetskog vijeća dana 7. studenoga 2018. godine izborni predmet NOVA JAVNA UPRAVA neće se izvoditi u akademskoj 2018./2019. godini.

Umjesto navedenog predmeta, izvodit će se predmet UPRAVNI I PRAVNI SUSTAV EU .

Mole se studenti koji imaju upisani navedeni predmet da se jave u Studentsku referadu radi evidentiranja drugog izbornog predmeta.

Izvor : Studentska referada

Prvo izdanje foto video natječaja ”Morski čovik” u organizaciji Udruge Invictus Mare

Natječaj traje od 27.10.2018. do 27.11.2018.

U tijeku je prvo izdanje foto & video natječaja za studente, nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Splitu te srednjoškolce grada Splita.
Tema natječaja je ”Morski čovik”. Ideja je umjetnošću prikazati život, kulturu i tradiciju dalmatinskih mjesta usko vezanih uz život na moru.

Natječaj traje od 27.10.2018 do 27.11.2018.
Odabrane fotografije i video radovi bit će izloženi u Galeriji Vasko Lipovac od 17. prosinca 2018. do 15. siječnja 2019.
Izložba je humanitarnog prodajnog karaktera te će fotografije za vrijeme izložbe biti prodane a novac prikupljen od prodaje će se donirati Skloništu za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja pri Caritasu splitsko-dalmatinske nadbiskupije.
Projekt je podržan od strane Sveuličišta u Splitu, Pomorskog fakulteta, Studentskog zbora, mnogih sportskih i društvenih udruga i agencija. Više o našoj udruzi možete saznati putem web stranice www.invictusmare.hr Također, mnoge druge aktivnosti možete pratiti putem društvenih mreža; facebook, Instagram.
Detaljnije u tekstu natječaja: Natječaj>>>

Obavijest članovima – novosti zakona o udrugama

Obavijest članovima:

Molim članove da uzmu u obzir dolje navedene novosti u Zakonu o udrugama te da uskoro očekuju poziv na određene radnje kako bi našu udrugu prilagodili zakonskim promjenama.

Novosti u Zakonu o udrugama

Datum: 11.11.2014.

Kategorija: Članstvo

Od 1.listopada 2014. godine se primjenjuje novi Zakon o udrugama , donosimo pregled Zakona uz naglasak na promjene oko statuta i vođenja registra članova.
Izmjene su načinjene sa ciljem transparentnosti i javnosti poslovanja, a sada je samim članovima udruga omogućen pristup izvješćima o financijskom poslovanju udruga sa propisanom dokumentacijom kako bi lakše zaštitili svoja prava i pravne interese.
Udruge djeluju neovisno (same utvrđuju ustroj, ciljeve i sl.), javno , demokratski (ustroj udruge mora biti na demokratskim načelima), neprofitno (ne stječe se dobit, ali se može obavljati gospodarska djelatnost) i mogu slobodno sudjelovati u javnom životu.

Statut udruge

Najvažnija vijest, s obzirom na promjene vezane uz Statut udruge, jest da sve postojeće udruge (njih oko 52 000) moraju revidirati svoj statut najkasnije do 30.9.2015..Novine u statutu (a i u Zakonu) jesu sadržaji oko:
– Izgled pečata udruge
– Područja djelovanja sukladno ciljevima
– Gospodarske djelatnosti sukladne zakonu (ukoliko ih udruga obavlja)
– Način vođenja popisa članova
– Stegovna odgovornost članova
– Način sazivanja sjednica
– Sazivanje skupština u slučaju isteka mandata
– Izbor i opoziv likvidatora
– Imovina, stjecanje i raspolaganje imovinom te postupak sa imovinom u slučaju prestanka udruge
– Način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge
Više o samom statutu pročitajte u Zakonu – članak 13 . Po prijavi statuta, on se javno objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva uprave.

Osnivanje udruge

Udrugu osnivaju najmanje 3 osnivača , mogu i osobe od 14 godina uz najmanje jednu punoljetnu osobu (koja je i ovlaštena za zastupanje udruge).
Naziv udruge mora biti na hrvatskom ali može imati pojedine riječi na stranom ili mrtvom jeziku (latinski ili starogrčki).

Obavezno vođenje registra članova u elektroničkom obliku…

…ili drugom prikladnom obliku. Po novom Zakonu, obaveza je udruge da mora voditi popis svojih članova na elektronički ili drugi prikladan način te on mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev (ukoliko to udruga ne radi – u prekršaju je i može platiti od 2 do 10 tisuća kuna, a odgovorna osoba od 1 do 5 tisuća kuna).
S druge strane, popis ne smije biti javan radi Zakona o zaštiti osobnih podataka. U aplikaciji Članstvomožete naći zgodan izvještaj – Registar članova u kojem je sadržano upravo navedeno.

Imovina i financiranje, te nadzor

Imovinu udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, prilozima, darovima, obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i sl. Aplikacija Članstvo je inicijalno i zamišljena kao sustav za praćenje plaćanja članarina.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom, a dužna je voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima gdje je uređeno financijsko poslovanje i vođenje računovodstva neprofitnih organizacija (po novom Zakonu).
Zakon predviđa mogućnost nadzora (unutarnjeg, financijskog, inspekcijskog i upravnog) nad udrugom kako bi se utvrdila ispravnost funkcioniranja udruge, održavaju li se sjednice skupštine (minimalno jednom u dvije godine ), vođenje zapisnika sa sjednica, vođenje već spomenutih popisa članova …

Ostalo

Ostali dijelovi zakona su povezani uz zastupanje udruge, prestanak djelovanja udruge, likvidaciju i financiranje udruga iz javnih izvora (uz njihove obaveze).
Od ostalih zanimljivosti – ističemo da su podaci iz Registra udruga povezani sa Registrom neprofitnih organizacija gdje se mogu vidjeti izvješća o financijskom poslovanju – a oba su Registra javna.

Prof. dr. sc. Arsen Bačić

Zakon o udrugama

NN 74/14

na snazi od 01.10.2014.

http://www.zakon.hr/z/64/Zakon-o-udrugama KOMENTAR ZAKONA O UDRUGAMA S OBRASCIMA (2OO3)
http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/izdavastvo/digitalna_zbirka/komentar_zakona_o_udrugama.pdf