Dan nastavnih baza Sveučilišta u Splitu

Dan nastavnih baza Sveučilišta u Splitu održat će se u petak, 20. travnja, od 10 do 14 sati na Ekonomskom fakultetu, Cvite Fiskovića 5, tijekom kojeg će se studentima predstaviti brojni suradnici i partneri gospodarstvenici našeg Sveučilišta.
Posjetitelji će na taj način imati priliku bolje upoznati naše nastavne baze – ustanove, institute, tvrtke, koje će studentima nuditi stručne prakse. Ovdje se prvenstveno misli na praktični dio nastave, gdje mentori iz nastavnih baza prenose svoje znanje, iskustvo i vještine na studente našeg Sveučilišta i tako im pomažu da se teoretska znanja povežu s praksom. Opširnije na linku u nastavku:
http://www.unist.hr/novosti/najave-i-doga%C4%91anja/artmid/2417/articleid/11478/dan-nastavnih-baza-sveu%C4%8Dili%C5%A1ta-u-splitu
Izvor : Sveučilište u Splitu

Znanstvena konferencija “Kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji: pogled kroz recentnu judikaturu Europskog suda pravde”

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu i Hrvatska udruga za europsko kazneno pravo imaju čast pozvati Vas na znanstvenu konferenciju “Kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji: pogled kroz recentnu judikaturu Europskog suda pravde” koja će se održati u petak 20. travnja 2018. s početkom u 10,00 sati na Pravnom fakultetu u Splitu (dvorana br. 6).
Konferencija je nastala kao rezultat rada na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Hrvatska kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji i regiji: nasljeđe prošlosti i izazovi budućnosti” (CoCoCrim).

Znanstvena konferencija “Kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji: pogled kroz recentnu judikaturu Europskog suda pravde”

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu i Hrvatska udruga za europsko kazneno pravo imaju čast pozvati Vas na znanstvenu konferenciju “Kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji: pogled kroz recentnu judikaturu Europskog suda pravde” koja će se održati u petak 20. travnja 2018. s početkom u 10,00 sati na Pravnom fakultetu u Splitu (dvorana br. 6).
Konferencija je nastala kao rezultat rada na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Hrvatska kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji i regiji: nasljeđe prošlosti i izazovi budućnosti” (CoCoCrim).

Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života-ak. god. 2017/2018.

Sveučilište u Splitu u sklopu svojih aktivnosti vezanih za osiguravanje kvalitete provodi i Anketu za studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života.
Stoga Vas molimo da izdvojite 10-15 minuta vašeg vremena i pristupite ispunjavanju ankete.
Anketa se provodi elektroničkim putem u obliku upitnika kojega je potrebno ispuniti, nakon što na svoj e-mail od Ureda za kvalitetu Sveučilišta u Splitu dobijete web poveznicu za ispunjavanje ankete.
Ukoliko niste naveli svoju osobnu e-mail adresu u sustav,link za anketu će Vam biti poslan na Vaš fakultetski email, kojem možete pristupiti odlaskom na adresu “https://zakon.pravst.hr/webmail” ili klikom na poveznicu “Webmail za studente” na početnoj web stranici fakulteta. (Studentskom web mailu pristupate s Vašim AAI identitetom.)
Ispunjavanje ankete je dobrovoljno i anonimno.
Link za pristup ispunjavanju ankete: http://evasys.unist.hr/evasys/online/

Autor : Studentska referada

POZIV ZA SUDJELOVANJU NA TEMELJNOM SEMINARU PRAVNI I EKONOMSKI ASPEKTI UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Poštovani

Pozivamo Vas na sudjelovanje na temeljnom seminaru Pravni i ekonomski aspekti upravljanja trgovačkim društvima, što ga organizira Centar za cjeloživotno obrazovanje pri Pravnom fakultetu, koji će se održati početkom travnja o.g. u Splitu, Domovinskog rata 8 (u vijećnici fakulteta).

Ciljevi seminara su:

  • poboljšanje vještina u upravljanu trgovačkim društvima;
  • poboljšavanje performansi društva u odnosu na poslovno okruženje;
  • smanjenje rizika u poslovanju (ekonomski, financijski, pravni, međuljudski odnosi i dr.).

U prilog vašem sudjelovanju na seminaru navodimo nekoliko razloga: radi se o malim skupinama sa maksimalno 20 sudionika; velikom broju predavača/eksperata za pojedina uža područja; osim potrebnih teorijskih uporišta naglasak je na praktičnim problemima s kojima se susreću MSP; za seminar je tiskan pisani materijal predavanja/prezentacija; na kraju seminara organizira se panel – okrugli stol na kojem sudjeluju svi polaznici i predavači; svi polaznici dobivaju potvrdnicu o sudjelovanju; konačno, želimo istaći da su dosadašnji polaznici visoko ocijenili kvalitetu i organizaciju seminara.

Svoje sudjelovanje možete prijaviti na E-mail: cco@pravst.hr ili na tel. 098/9666884, svakoga radnoga dana od 9:00 do 10:30. Kontakt osoba: Šimun Ante Majstorović.

U očekivanju vašeg sudjelovanja, srdačan pozdrav

CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU

Penn State Law i Pravni fakultet u Splitu proširuju suradnju

Prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta Penn State prof. Steven Barnes posjetio je 19. ožujka naš Fakultet. Pritom je održao predavanje ”Dr. King’s Dream: Lodging and the Commerce Clause” u kojem je studentima II. godine pravnog studija približio djelovanje Vrhovnog suda SAD-a na planu borbe protiv rasne diskriminacije. Nakon predavanja prof. Barnes i prof. Petar Bačić prezentirali su program studentske razmjene te stipendiranja splitskih studenata prava za Penn State Law LL.M. studij (akademske godine 2018/2019 i 2019/2020).

 
Autor : Petar Bačić
Izvor : Pravni Fakultet u Splitu