POZIV ZA ERASMUS STRUČNU PRAKSU NA SVEUČILIŠTU U MACERATI ZA 2020. GODINU

Pravni fakultet Sveučilišta u Macerati, Italija objavio je poziv za prijave studenata za stručnu praksu za 2020. godinu. Prijave se mogu podnijeti za obavljanje stručne prakse u okviru Erasmus+ programa u jednoj od sljedećih organizacijskih jedinica: the European Documentation Centre (EDC), the China Center (CC), Journal of Constitutional History.

Pozivi s detaljnijim uputama nalaze se na poveznicama:

CC Erasmus traineeship 2020

CDE Erasmus traineeship 2020

JCH Erasmus traineeship 2020