DAN OTVORENIH VRATA TRGOVAČKOG SUDA U SPLITU

Europski dan pravosuđa ustanovljen je 2003. godine od strane Vijeća Europe i Europske komisije, te države članice Vijeća Europe tradicionalno obilježavaju taj dan 25. listopada. Svrha obilježavanja tog dana je upoznavanje građana s djelovanjem pravnog sustava u njihovim zemljama, edukacijom i informiranje o njihovim pravima u području građanskog pravosuđa.

 

Povodom Europskog dana pravosuđa 2019. Trgovački sud u Splitu u suradnji s Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske organizira Dan otvorenih vrata dana 25. listopada 2019. u vremenu od 8,30 do 15,00 sati.

 

Cilj ovog projekta je: omogućiti javnosti da navedenog dana slobodno pristupi u Trgovački sud u Splitu da se neposredno upozna s organizacijom i djelokrugom rada suda, upoznavanje građana s ulogom sudova u društvu, kao i pravima i obvezama građana kada je riječ o mogućem ostvarivanju njihovih prava na sudsku zaštitu.

 

Tog dana bi željeli ostvariti posjete ciljanih grupa posjetitelja, među koje svakako ubrajam i studente Pravnog fakulteta u Splitu, pa pozivam Vas i Vaše studente da nas posjetite 25. listopada 2019. u vremenu od 8,30 do 15,00 sati.

 

Molim Vas da dolazak organiziranih grupa najavite na e-mail adresu: ured.predsjednika@tsst.pravosudje.hr ili na tel. 021/393 926 i 021/393 901.

 

S poštovanjem,

 

 PREDSJEDNICA SUDA

 Franka Buzov