RANG LISTA KANDIDATA ZA ERASMUS+ MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJA U AK. GOD. 2020./2021.

Povjerenstvo za rangiranje kandidata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu donijelo je Odluku o rangiranju studentskih prijava za Natječaj za Erasmus+ studijski boravak u akademskoj godini 2020./2021. Odluka s rang listom nalazi se u privitku ove obavijesti.

Nakon isteka rokova navedenih u Odluci objavit će se konačni rezultati za cijelo Sveučilište na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Odluka o rang listi kandidata za Erasmus 19.3.2020.