ORGANIZACIJA PROVJERE ZNANJA

Od druge polovice svibnja biti će moguća prilagođena izvedba kolokvija i ispita u manjim grupama a sve u skladu s netom objavljenim naputcima o popuštanju mjera na razini Republike Hrvatske. U tijeku su pripreme načina provedbe a u skladu s epidemiloškim naputcima o poštivanju sanitacijskih uvjeta i socijalne distance. O svemu će studenti dobiti pravodobno informaciju o rasporedu, načininima i tehnologijama.

ODRŽAVANJE NASTAVE NA DALJINU

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu kao i ostale sastavnice Sveučilišta u Splitu a sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine provodi učenje na daljinu.

Svi nastavnici održavaju nastavu na daljinu i dostavljaju izvješća o održanoj nastavi Sveučilištu u Splitu i MZO. Nastavnici sa studentima ostvaruju komunikaciju e-mailom a nastavne materijale postavljaju u CMS sučelju intraneta fakulteta. Nastavnicima su postupno omogućene i druge tehnologije koje se koriste na Sveučilištu poput MS Team u okviru Office 365 paketa. U ovim neuobičajenim uvjetima rada, Pravni fakultet će zasigurno u sve većoj mjeri koristiti različite tehnologije za učenje na daljinu poput sustava Merlin. Dio nastavnika je koristio i sustav Skype za audio i video oblike konferencije.

Za nastavnike i studente postavljeni su na SRCU različiti korisni materijali koji mogu pomoći u učenju na daljinu i provedbi provjere znanja (https://www.srce.unizg.hr/vijesti/webinari-za-visoko-obrazovanje-microsoft-teams-office-365-i-one-note/objav2020-04-21).

Nastavnici i studenti mogu preko slijedeće poveznice (https://login.microsoftonline.com)sa svojim fakultetskim korisničkim računima pristupiti MS Team i drugim alatima Office 365 pakte.