POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU PRIZNANJA ZAKLADE DR. SC. JADRANKO CRNIĆ ZA 2020.

Na temelju članaka 31., 32. i 33. Statuta i članaka 5., 8. i 11. Pravilnika o priznanjima Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić objavljuje se

P O Z I V
ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU PRIZNANJA
ZAKLADE DR. SC. JADRANKO CRNIĆ ZA 2020.

I.

Pozivaju se udruge pravnika, pravni fakulteti i druge pravne institucije te nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa da dostave prijedloge kandidata za dodjelu priznanja Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić (dalje: Zaklada).

II.

Priznanja Zaklade su:
1. Nagrada dr. sc. Jadranko Crnić za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj,

priznanje za objavljenu knjigu ili članak od značenja za unapređenje pravne struke,

priznanje za uspješan uređivački rad u području prava.

III.

Predlagatelji za Nagradu dr. sc. Jadranko Crnić mogu biti udruge pravnika, pravni fakulteti i druge pravne institucije.

Predlagatelji za priznanja iz točke II./2.mogu biti nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa.

Predlagatelji za priznanja iz točke II./3. mogu, pored udruga pravnika, pravnih fakulteta biti i nakladnici te izdavači pravnih knjiga i časopisa.

IV.

Za Nagradu dr.sc. Jadranko Crnić mogu se predložiti suci, znanstvenici, pravnici u javnoj upravi, odvjetnici, javni bilježnici, pravnici zaposleni u gospodarstvu te drugi pravni stručnjaci koji su dugogodišnjim visokokvalitetnim radom i/ili primjenom njihovih stručnih ili znanstvenih radova u pravnoj praksi stekli visok stručni ugled i imali značajan doprinos  razvoju pravne struke, a promocijom vladavine prava stekli i ugled u javnom životu Republike Hrvatske.

V.

Zapriznanje za objavljenu knjigu ili članak mogu se predložiti pravni stručnjaci kojih su radovibili od značenja za unapređenje pravne struke u toj ili prethodnoj godini.

VI.

Za priznanje za dugogodišnji uspješan uređivački rad u području prava mogu se predložiti urednici pravnih knjiga i/ili časopisa.

VII.

Prijedlog za dodjelu Nagrade dr. sc. Jadranko Crnić obvezno sadržava:

– životopis kandidata,

– obrazloženje prijedloga,

– opis rezultata rada kandidata tijekom pravne karijere,

– popis stručnih i  znanstvenih radova kandidata,

– popis stručnih i znanstvenih skupova na kojima je kandidat aktivno sudjelovao.

U prijedlogu je potrebno posebno obrazložiti doprinos kandidata pravnoj praksi te njegov utjecaj na razvoj pravne struke i promociju vladavine prava u Republici Hrvatskoj.

Prijedlog može sadržavati i popis ostalih stručnih aktivnosti kandidata te ostale podatke koje predlagatelj smatra potrebnim.

VIII.

Prijedlog za dodjelu priznanja pod točkom V. obvezno sadržava:

-životopis kandidata

-obrazloženje prijedloga.

Prijedlog može sadržavati i ostale podatke koji predlagatelj smatra potrebnim.

Uz prijedlog predlagatelj je obvezan dostaviti pet primjeraka knjige ili članka kandidata koji se predlaže za priznanje.

IX.

Prijedlog za dodjelu priznanja navedenog pod točkomVI. obvezno sadržava:
– životopis kandidata,

– obrazloženje prijedloga

– popis stručnih i/ili znanstvenih radova i knjiga koje je kandidat uredio.

Prijedlog može sadržavati i ostale podatke koji predlagatelj smatra potrebnim.

X.

Rok za predlaganje kandidata je12. ožujka 2021.

XI.

Ostale informacije o uvjetima i postupku dodjele priznanja Zaklade te pravni akti Zaklade dostupni su na web.stranici: www.zakladajadrankocrnic.hr

XII.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3,

10 000 Zagreb ( za Zakladu dr.sc. Jadranko Crnić – priznanja pravne struke za 2020.)

 

Zagreb, 1. prosinca 2020.

Predsjednik Zakladne uprave

dr.sc. Zoran Pičuljan