Humanitarna akcija prikupljanja lektirnih naslova za potrebe štićenika Klinike za dječje bolesti KBC-a Split

Sveučilište u Splitu, na inicijativu doktorandice Maje Čović s Pomorskog fakulteta, organizira humanitarnu akciju prikupljanja lektira za potrebe štićenika Klinike za dječje bolesti KBC-a Split. Svi zainteresirani studenti, profesori i djelatnici koji žele sudjelovati knjige mogu ostaviti u atriju fakulteta na porti svih sastavnica Sveučilišta, ili ukoliko nisu u mogućnosti osobno dostaviti, a žele donirati, mogu se javiti kolegici Maji Čović na broj 091 155 74 67 te će ih ona pokupiti osobno.

Knjige će se prikupljati do 15.01.2021. godine, s tim da će se prvi dio doniranih knjiga odnijeti glavnoj sestri Klinike Ivanki  Ercegović te predstojniku Klinike za dječje bolesti prof. prim. dr. sc. Veselinu Škrabiću neposredno pred Badnjak.

Riječ je o hvalevrijednoj akciji koja će omogućiti svoj djeci na liječenju u Klinici za dječje bolesti KBC Split da uspješno nastave obrazovanje i ispunjavaju svoje školske obveze i u njima otežanim okolnostima.

Popis potrebnih lektirnih naslova u prilogu.

Obavijest o izvannastavnim aktivnostima

Izvannastavne aktivnosti održat će se 11. prosinca (petak) 2020. u dvorani br. 6. U skladu sa epidemiološkim mjerama, studenti su raspoređeni po grupama prema abecednom redoslijedu njihovih prezimena kako slijedi:

  1. grupa: A – M od 14,15 do 15,00 sati
  2. grupa: N – Ž od 15,30 sati

 

Studenti trebaju donijeti ili poslati indeks preporučenom poštom na adresu: Pravni fakultet (izvannastavne aktivnosti), Domovinskog rata 8, 21 000 Split. Indeks će biti  vraćen preporučenom poštom na kućnu adresu.