POVEZNICA ZA MS TEAMS ZA ONLINE NASTAVU ZA IZVANREDNE STUDENTE IZ KOLEGIJA OSNOVE RADNOG, SOCIJALNOG I SLUŽBENIČKOG PRAVA

Obavještavaju se svi izvanredni studenti Upravnog studija koji su u akademskoj godini 2020./2021. upisali kolegij Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava da će predavanja od ponedjeljka 9. studenog 2020. godine pa nadalje održavati on-line preko aplikacije MS Teams.

Za praćenje predavanja potrebno je pridružiti se MS timu Predavanja (izvanredni studenti) – Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava što možete učiniti putem sljedeće poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1401569eb67a497291799e5b8bc65c6e%40thread.tacv2/conversations?groupId=3bcb7828-8db3-40bc-bce6-dca891a69fb0&tenantId=297f72a1-9ded-462b-ace1-48084bbc3d39

S poštovanjem,
Izv.prof.dr.sc. Andrijana Bilić

OBAVIJEST IZVANREDNIM STUDENTIMA TREĆE GODINE PRAVNOG STUDIJA

Obavještavaju se IZVANREDNI studenti koji su treću ( 3.) godinu Pravnog studija upisali u ak.god. 2020/21., kako će se predavanja na daljinu početi održavati od četvrtka, 12.11.2020., prema objavljenom rasporedu.

Studenti koji namjeravaju pratiti predavanja trebaju imati instaliranu aplikaciju MS teams na svojim kompjutorima, te se  prijaviti u Team Građansko pravo II-IZVANREDNI, kako bi mogli pratiti predavanja.

Poveznica na team je: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae370e401210e49ac878930a64500565d%40thread.tacv2/General?groupId=f4c4f51b-c165-4ff3-90b8-67055d0ac215&tenantId=297f72a1-9ded-462b-ace1-48084bbc3d39

Izv.prof.dr.sc. Maja Proso

KATEDRA ZA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – PREDAVANJA IZ IZBORNIH PREDMETA ZA REDOVITE I IZVANREDNE STUDENTE

  • Predavanja za REDOVITE STUDENTE iz izbornog predmeta KONZULARNO PRAVO na stručnom Upravnom studiju započinju 11. studenoga 2020. god. u 13.00 sati u pred. br. 7.
  • Predavanja za IZVANREDNE studente iz izbornog predmeta Konzularno pravo na stručnom Upravnom studiju održat će se 9. studenoga 2020. god. u 13.00 sati u pred. br. 7.
  • Predavanja za IZVANREDNE studente iz izbornog predmeta LJUDSKA PRAVA-MEĐUNARODNOPRAVNI ASPEKT na Specijalističkom diplomskom stručnom upravnom studiju održat će se 10. 11. 2020. god. u 13.00-pred. br.7.

Obavijest izvanrednim studentima pete godine Pravnog studija, treće godine Upravnog studija i druge godine Specijalističkog diplomskog upravnog studija

1/ Predavanja za izvanredne studente 5. godine studija prava iz predmeta Zemljišnoknjižno pravo, održat će se 9. 11. 2020. s početkom u 15. sati u dvorani broj 4.

2/ Predavanja za izvanredne studente 5. godine studija prava iz predmeta Pravo industrijskog vlasništva, održat će se 10. 11. 2020. s početkom u 14. sati u dvorani broj 4.

3/ Predavanja za izvanredne studente 3. godine Stručnog upravnog studija iz predmeta Zemljišnoknjižno pravo, održat će se 11. 11. 2020. s početkom u 14. sati u dvorani broj 4.

4/ Predavanja za izvanredne studente 2. godine specijalističkog upravnog studija iz predmeta Službeničko građansko postupovno pravo, održt će se 12. 11. 2020. s početkom u 14. sati u dvorani broj 4.

5/ Predavanja za izvanredne studente 2. godine specijalističkog upravnog studija iz predmeta Osnove europskog građanskog postupka, održt će se 13. 11. 2020. s početkom u 14. sati u dvorani broj 4.

Prof. dr. sc. Jozo Čizmić