Dobitnik Rektorove nagrade za izniman doprinos Sveučilištu u Splitu za uvođenje i implementaciju društveno-korisnog učenja (DKU)

Našem dragom i poštovanom prof.dr.sc. Davorinu Rudolfu, uprava i djelatnici Pravnog fakulteta u Splitu izražavaju najiskreniju čestitku .

 

Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu od 8. lipnja 2021. godine, prof.dr.sc. Davorin Rudolf ml. dobitnik je Rektorove nagrade za „izniman doprinos Sveučilištu u Splitu za uvođenje i implementaciju društveno-korisnog učenja (DKU)“.

Nagrada će biti dodijeljena na proslavi Dana Sveučilišta u Splitu u ponedjeljak, 14. lipnja 2021. godine.