Drugi krug prijava za rad u Pravnoj klinici

Uslijed izmjene rasporeda, kojom je vraćeno održavanje nastave uživo, ponovno su otvorene prijave za rad u Pravnoj klinici, kako bi se svima zainteresiranima pružila prilika za prijavu.
Prijave se podnose na adresu e-pošte: info.pravnaklinika@gmail.com do četvrtka, 17. ožujka 2022., do podne.

Uvjeti za prijavu su upisana treća ili viša godina studija te položena najmanje dva od sljedeće navedenih predmeta: Građansko pravo 1, Građansko pravo 2, Građansko procesno pravo, Obiteljsko pravo.

U prijavi treba navesti: ime i prezime, broj mobitela, podatak o godini studija koju ste upisali u ak. god. 2021./2022., koje ste od sljedećih predmeta do sada položili (Građansko pravo 1, Građansko pravo 2, Građansko procesno pravo, Obiteljsko pravo, Upravno pravo, Radno i socijalno pravo), jeste li već sudjelovali u nekim izvannastavnim aktivnostima vezanima uz fakultet ili negdje volontirali te ukratko motivacija za prijavu.

Razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak, 17. ožujka 2022. u 14,00 u kabinetu klinike.