Radni posjet kolegica sa Sveučilišta u Gdańsku

U okviru Erasmus+ programa za mobilnost osoblja u svrhu stručnog usavršavanja, na Pravnom fakultetu borave zaposlenice Sveučilišta u Gdańsku (Poljska).

Sveučilište u Gdańsku partner je Sveučilišta u Splitu u sklopu SEA-EU Alijanse, a Pravni fakultet u Gdańsku i Pravni fakultet u Splitu imaju potpisan i posebni sporazum o suradnji u sklopu Erasmus+ programa.

Nakon boravka na Pravnom fakultetu, kolegice će svoje usavršavanje nastaviti u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu.