OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠU GODINU ILI PONAVLJANJE AKADEMSKA GODINA 2022./2023.

UPISI u akademsku 2022./2022. godinu za studente koji trebaju upisati višu godinu studija ili ponavljanje vršiti će prema dolje navedenom rasporedu.

 

PRAVNI  STUDIJ  I  UPRAVNI  STUDIJ –  REDOVITI

I godina ( ponavljači )–  27. rujna 2022. god.   –  9,30 h -13,30 h

II godina – – (prezimena od slova A – M ) 28. rujna 2022.god.- 9,30 h – 13,30h

-( prezimena od slova N – Ž )  29. rujna 2022. god.- 9,30 h – 13,30,h

III  godina –  30.rujna 2022. god. – 9,30 h – 13,30h

IV i V godina  redoviti i izvanredni studenti,  3 i 4.listopada 2020.  – 9,30- 13,30 h te  16,00h – 18,00 h.

Napomena:

Studenti IV I V godine ( redoviti i izvanredi) pravnog studija zbog izbora izbornog predmeta upis mogu izvršiti svaki dan u studentskoj referadi do 4. listopada.

PRAVNI  STUDIJ  I  UPRAVNI  STUDIJ –  izvanredni

I godina (ponavljači) –  5 listopada 2022. god.   –  9,30 h -13,30 h

II godina – – (prezimena od slova A – M ) 6. listopada 2022.god.- 9,30 h – 13,30h

-( prezimena od slova N – Ž )  7. listopada 2022. god.- 9,30 h – 13,30,h

III  godina –  10. listopada 2022. god. – 9,30 h-13,30h

IV i V godina  redoviti i izvanredni studenti- 3 i 4.listopada 2020.  – 9,30- 13,30 h te  16,00h – 18,00 h.

Napomena:

Studenti IV I V godine ( redoviti i izvanredi) pravnog studija zbog izbora izbornog predmeta upis mogu izvršiti svaki dan u studentskoj referadi do 4. Listopada

 

      SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

I i   II godina –  3. i 4 .listopada 2020.  – 9,30- 13,30 h te  16,00 h – 18,00 h.