PRAVNA KLINIKA – PRODULJENJE ROKA NATJEČAJA ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA

Produljuje se rok za prijavu novih članova za Pravnu kliniku Pravnog fakultetat u Splitu.

Zainteresirani studenti svoju prijavu mogu podnijeti na adresu e-pošte: info.pravnaklinika@gmail.com
do petka, 14. listopada 2022., do 23,59.

Pravna klinika omogućava studentima stjecanje praktičnih vještina u
primjeni prava, razvoj komunikacijskih sposobnosti kroz pružanje
besplatne pravne pomoći građanima i priliku da nauče nešto novo.
Pored toga, Pravna klinika svojim aktivnim članovima pruža određene
pogodnosti kao što su položen kolegij Besplatna pravna pomoć (ako ga
upišu) u devetom i obavljena pravna praksa ili izvannastavna aktivnost
u desetom semestru pravnoga studija.

Uvjeti za prijavu su:
– upisana treća ili viša godina studija
– položena dva ili više od sljedeće navedenih predmeta: Građansko
pravo 1, Građansko pravo 2, Građansko procesno pravo, Obiteljsko
pravo.

U prijavi treba navesti:
– ime i prezime;
– broj mobitela;
– podatak o godini studija koju upisujete u ak. god. 2022./2023.,
– koje ste od navedenih predmeta do sada položili (Građansko pravo 1, Građansko pravo 2,
Građansko procesno pravo, Obiteljsko pravo, Upravno pravo, Radno i
socijalno pravo)
– jeste li već sudjelovali u nekim izvannastavnim aktivnostima vezanima uz Fakultet ili negdje volontirali te
– ukratko obrazložiti motivaciju za prijavu.

Razgovor s kandidatima održat će se u ponedjeljak, 17. listopada 2022.
od 13,00 nadalje, u kabinetu Klinike. O točnom terminu obavijestit
ćemo Vas e-poštom po isteku roka za prijavu.

S poštovanjem,
Pravna klinika Split