Radionica na temu ” Zaštita žena i podzastupljenih skupina kao žrtava trgovanja ljudima – jačanje znanja i vještina pravnih praktičara u Hrvatskoj”

Dana 16.02.2023. na Pravnom fakultetu u Splitu održat će se radionica: “Zaštita žena i podzastupljenih skupina kao žrtava trgovanja ljudima – jačanje znanja i vještina pravnih praktičara u Hrvatskoj” u organizaciji Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti u suradnji s Veleposlanstvom SAD-a u Zagrebu, u okviru aktivnosti projekta Alumni Small grant.

Cilj konferencije je razviti raspravu o domaćem i međunarodnom pravnom i institucionalnom okviru za suzbijanje trgovanja ljudima: trenutno stanje i izazovi, kao i raspravu o izbjegavanju dodatne viktimizacije žrtava i obeštećenju žrtava trgovine ljudima u skladu s potrebama svakog konkretnog slučaja. Raspravljat će se o višedimenzionalom i fleksibilnom pristupu na temelju jasnih odredba materijalnog i procesnog kaznenog prava, ali i smjernica koje će tužiteljima i sucima omogućiti da uspostave prikladnu ravnotežu između temeljnih načela hrvatskog pravnog sustava i prava žrtava trgovanja ljudima.

Dnevni red