Poziv studentima na simulaciju postupka pred ESLJP – 15. 05. 2024.

Moot Court klub „Nasciturus” Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu održat će 15. svibnja 2024. godine, s početkom u 12:20h, u dvorani broj 4, simulaciju postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.

Simulacija postupka se temelji na činjenicama vrlo interesantnog hipotetskog slučaja te predstavlja okvir u kojem mladi studenti Pravnog fakulteta mogu pokazati svoje pravno znanje, argumentaciju i retoričke

sposobnosti, a javnosti predstavlja izvrstan uvid u način funkcioniranja ovog međunarodnog suda Vijeća Europe kojem se građani mogu obratiti ako smatraju da im je povrijeđeno neko njihovo temeljeno pravo

zajamčeno Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava.

Veselimo se vašem dolasku,

Prodekanica za nastavu i studente