PORUKA DEKANA STUDENTIMA

Poštovani studenti,

 

Kao novi Dekan Pravnog fakulteta u Splitu upućujem Vam srdačne pozdrave i ujedno Vas želim izvijestiti o okolnostima u vezi s održavanjem Dekanskog roka.

Nakon detaljne analize važećih propisa nažalost, posve je jasno da je za sve odluke vezane za spomenuti rok u ak. g. 2020. /2021. godini bio ovlašten moj prethodnik.

Iako održavanje dekanskog roka nije obveza, nepoznati su mi razlozi zbog kojih pravovremeno nije donesena ta odluka, posebice imajući u vidu kompleksnu situaciju u vezi s održavanjem pojedinih ispitnih rokova u prethodnom razdoblju.

Stoga sam odlučio predložiti da se izvanredni ispitni rok održi u razdoblju od 25. listopada do 30. listopada 2021.

Iako će se rezultati tog ispitnog roka uvažavati za akademsku godinu 2021./2022., vjerujem da će se tako barem donekle ublažiti posljedice i pružiti Vam se mogućnost ranijeg pristupa odabranom ispitu a koji ispit ste već pripremili u očekivanju dekanskog roka.

 

Ujedno Vas obavještavam da će Referada provoditi upise studenata i to idući tjedan za:

1/ redovite studente do 6. listopada, srijeda

2/ izvanredne studenti 8. listopada, petak

 

S osobitim poštovanjem,

 

Izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić, Dekan Pravnog fakulteta u Splitu

Izvještaj sa sastanka dekana izv.prof.dr.sc. Ratka Brnabića sa studentima

Dekan Pravnog fakulteta u Splitu izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić prvog dana mandata održao je sastanak s studentskim predstavnicima koji su ukazali na aktualne poteškoće i izvijestili Dekana o svim mjerama koje su poduzimali da bi potakli prethodnog Dekana na održavanje dekanskog roka.

Također su iskazali želju da neposredna, kontaktna nastava bude model rada na prve četiri godine diplomskog studija.

Dekan je iskazao podršku studentima i pohvalio napore studentskih predstavnika u njihovom radu za boljitak studentske zajednice.

Dekan je predložio održavanje izvanrednog roka krajem mjeseca listopada što su studentski predstavnici podržali.

Dekan je predložio da se pronađe optimalan model prema kojem bi studenti viših godina na organizirani način pomagali studentima prve godine fakulteta, a u svrhu boljeg uključivanja tih studenata u akademsku zajednicu.

 

 

 

 

 

Pravna klinika – prijava za rad

Pravna klinika omogućuje studentima viših godina Pravnog studija praktičnu primjenu stečenog znanja te razvoj komunikacijskih vještina kroz pružanje besplatne pravne pomoći građanima. Pored toga, Pravna klinika svojim aktivnim članovima pruža određene pogodnosti kao što su položen kolegij Besplatna pravna pomoć na 5. godini Pravnog studija (ako ga upišu), a sudjelovanje u radu Pravne klinike računa se kao pravna praksa ili izvannastavna aktivnost u 10. semestru Pravnog studija.

Uvjeti za prijavu su upisana treća ili viša godina studija te položena najmanje dva od sljedeće navedenih predmeta: Građansko pravo 1, Građansko pravo 2, Građansko procesno pravo, Obiteljsko pravo.
Prijave se podnose na adresu e-pošte: info.pravnaklinika@gmail.com do srijede, 6. listopada 2021., do 23,59.
U prijavi treba navesti: ime i prezime, broj mobitela, podatak o godini studija koju upisujete u ak. god. 2021./2022. (neovisno o tome je li upis već obavljen), koje ste od sljedećih predmeta do sada položili (Građansko pravo 1, Građansko pravo 2, Građansko procesno pravo, Obiteljsko pravo, Upravno pravo, Radno i socijalno pravo), jeste li već sudjelovali u nekim izvannastavnim aktivnostima vezanima uz fakultet ili negdje volontirali  te ukratko motivacija za prijavu.

Razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak, 7. listopada 2021. u 14,30 u kabinetu klinike ili u dvorani 8.

Upisi u akademsku godinu 2021./2022.

OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠU GODINU ILI PONAVLJANJE 

AKADEMSKA GODINA  2021./2022.

REDOVITI STUDENTI

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PRAVA,

 STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

 Ponavljači   I i II godine–  28. rujna 2021. god. – 9,30 h- 15,00 h

II godina –  29. rujna 2021.god. – 9,30 h – 15,00,h

III godina  –  30. rujna 2021.god.- 9,30 h -15,00 h

IV i V godina  redoviti  i izvanredni studenti – 1. listopada 2021.- 9,30 h -15,00h

 

UPIS IZVANREDNIH STUDENATA  NA INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PRAVA , STRUČNI UPRAVNI STUDIJ  I SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

       PROVODIT ĆE  STUDENTSKA REFERADA OD 4. LISTOPADA DO 7. LISTOPADA U VREMENU OD

     9,30 h -15,00 h.

Protekom navedenih rokova za predaju ili slanje upisne dokumentacije,  Studentska referada istu više neće zaprimati, a dokumentacija pristigla poštom koja je predana izvan navedenog roka neće se uzimati u obradu.

Ovim putem pozivamo studente da iz općepoznatih epidemioloških razloga maksimalno koriste mogućnost preuzimanja obrazaca u elektronskom obliku dostupnih na službenoj internet stranici Fakulteta:  poveznica