Zaključak Povjerenstva o kriterijima za dodjelu Dekanove nagrade za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad za akademsku godinu 2021./2022.

 

Temeljem članka 7. st. 3. Pravilnika o Dekanovoj nagradi za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad studentima Pravnog fakulteta u Splitu Povjerenstvo za evaluaciju prijavljenih studentskih radova za akademsku 2021./2022. godinu je 1. veljače 2022. godine usvojilo kriterije na temelju kojih će ocjenjivati prijavljene studentske radove. Kriteriji su:

 

  1. Izvornost rada
  2. Samostalnost u istraživanju
  3. Primjenjivost rada

 

Povjerenstvo je također zaključilo: a) Mentor studentskog rada prijavljenog za Dekanovu nagradu treba pisanim putem obrazložiti po čemu rad udovoljava postavljenim kriterijima; b) Studenti potrebna uputstva za pisanje i tehničko opremanje radova predloženih za Nagradu mogu naći na web adresi – https://www.pravst.unist.hr.

 

 

 

 

Predsjednik Povjerenstva:

 

Prof. dr. sc. Davorin Rudolf

44. Međunarodni ICT skup MIPRO 2021 – svibanj 2021., Opatija – 44th International ICT Convention MIPRO 2021 – May 2021, Opatija, Croatia

44. Međunarodni ICT skup MIPRO 2021 održatće se od 24. do 28. svibnja 2021. Godine u Opatiji, uz tehničko kosponzorstvo IEEE-a.

 

Ovogodišnji slogan skupa je „ICT u obnovljivim energetskim tehnologijama“, a pokrit će različita područja primjene ICT-a, od mikroelektronike, elektronike, podatkovne znanosti, biomedicine, telekomunikacija, prekoračunala u obrazovanju, inženjerskog obrazovanja do inteligentnihi poslovnih inteligentnih sustava, robotike, digitalne ekonomije, prava i još mnoga druga područja. Ove godine skup daje poseban značaj vodikovoj energiji te je oformljeno novo savjetovanje pod nazivom “Regionalno savjetovanje o vodikovoj energiji – RHEC” koje će se održati po prvi put.

 

Ova je najava primarno namijenjena autorima znanstvenih I stručnih radova, iako će se skup osim savjetovanja i specijalne sekcije sastojati i od različitih zanimljivih radionica, okruglih stolova, pozvanih prezentacija i predavanja te drugih programskih segmenata.

Rok za prijavu sažetaka je ponedjeljak, 18. Siječnja 2021. godine.

 

Radove je moguće prijaviti za 15 različitih savjetovanja i/ili 1 specijalnu sekciju. Svi radovi će proći dvije dvostruko anonimne recenzije, a ista osoba može prijaviti više radova.

Prezentirani radovi na engleskom jeziku bit će poslani za uključenje u digitalnu bazu IEEE Xplore.

 

Cjelovite upute za autore, rokovi, kotizacije i ostali važni detalji dostupni su na www.mipro.hr.

 

Više o skupu doznajte na službenom portalu MIPRO, a odgovore na dodatna pitanja možete zatražiti na adresi mipro@mipro.hr.

 

 

EN

 

44th International ICT Convention MIPRO 2021 – May 2021, Opatija, Croatia

 

 

The 44th International ICT Convention MIPRO 2021 will be held from 24 to 28 May 2021 in Opatija, with the technical co-sponsorship of the IEEE.

 

This year’s slogan of the conference is “ICT in Renewable Energy Technologies“, and it will cover various areas of ICT application, from microelectronics, electronics, data science, biomedicine, telecommunications, through computers in education, engineering education to intelligent and business intelligent systems, robotics, digital economics, law and many other areas. This year, MIPRO gives special importance to hydrogen energy.Accordingly a new conference called “Regional Hydrogen Energy Conference – RHEC” has been established and will take place for the first time.

 

Although the convention consists of conferences, special session, various interesting workshops, round tables, invited presentations and lectures and other program segments, this announcement is primarily intended for authors of scientific and professional papers.

 

The deadline for abstract submission is Monday, 18 January 2021.

 

Papers can be submitted to 15 different conferences and/or 1 special session. All papers will undergo two double blind peer review, and the same author can submit multiple papers.

 

Presented papers in English will be sent for inclusion in the IEEE Xplore Digital Database.

 

Paper instructions for authors, deadlines, registration fees and other important details are available at www.mipro.hr.

 

Find out more about MIPRO 2021 on its official website.

Contact email: mipro@mipro.hr.

Humanitarna akcija prikupljanja lektirnih naslova za potrebe štićenika Klinike za dječje bolesti KBC-a Split

Sveučilište u Splitu, na inicijativu doktorandice Maje Čović s Pomorskog fakulteta, organizira humanitarnu akciju prikupljanja lektira za potrebe štićenika Klinike za dječje bolesti KBC-a Split. Svi zainteresirani studenti, profesori i djelatnici koji žele sudjelovati knjige mogu ostaviti u atriju fakulteta na porti svih sastavnica Sveučilišta, ili ukoliko nisu u mogućnosti osobno dostaviti, a žele donirati, mogu se javiti kolegici Maji Čović na broj 091 155 74 67 te će ih ona pokupiti osobno.

Knjige će se prikupljati do 15.01.2021. godine, s tim da će se prvi dio doniranih knjiga odnijeti glavnoj sestri Klinike Ivanki  Ercegović te predstojniku Klinike za dječje bolesti prof. prim. dr. sc. Veselinu Škrabiću neposredno pred Badnjak.

Riječ je o hvalevrijednoj akciji koja će omogućiti svoj djeci na liječenju u Klinici za dječje bolesti KBC Split da uspješno nastave obrazovanje i ispunjavaju svoje školske obveze i u njima otežanim okolnostima.

Popis potrebnih lektirnih naslova u prilogu.

Obavijest o izvannastavnim aktivnostima

Izvannastavne aktivnosti održat će se 11. prosinca (petak) 2020. u dvorani br. 6. U skladu sa epidemiološkim mjerama, studenti su raspoređeni po grupama prema abecednom redoslijedu njihovih prezimena kako slijedi:

  1. grupa: A – M od 14,15 do 15,00 sati
  2. grupa: N – Ž od 15,30 sati

 

Studenti trebaju donijeti ili poslati indeks preporučenom poštom na adresu: Pravni fakultet (izvannastavne aktivnosti), Domovinskog rata 8, 21 000 Split. Indeks će biti  vraćen preporučenom poštom na kućnu adresu.

OBAVIJEST O NAČINU PROVOĐENJA ISPITA IZ PREDMETA PRAVO OSIGURANJA; OBVEZNA OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ; KOPNENO I ZRAČNO PRAVO

Obavještavaju se svi studenti koji su pravovremeno prijavili polaganje ispita u izvanrednom ispitnom roku (prosinac 2020.god.) da će se ispiti održavati na sljedeći način:

PRAVO OSIGURANJA – 9. prosinca 2020.god. (srijeda), neposredno održavanje ispita – usmeni ispit (sukladno rasporedu koji će biti objavljen na intranet stranici predmeta Pravo osiguranja).

OBVEZNA OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ – 9. prosinca 2020.god. (srijeda), neposredno održavanje ispita – usmeni ispit (sukladno rasporedu koji će biti objavljen na intranet stranici predmeta Obvezna osiguranja u Republici Hrvatskoj).

KOPNENO I ZRAČNO PRAVO – 9. prosinca 2020.god. (srijeda), neposredno održavanje ispita – usmeni ispit (sukladno rasporedu koji će biti objavljen na intranet stranici predmeta Kopneno i zračno pravo).

Izv. prof. dr. sc. Željka Primorac

Upis ocjena kod prof. dr. sc. Mirka Klarića

Studenti koji imaju samo upisati ocjenu iz nekog od predmeta koji su već položili kod profesora Klarića, o naknadnom terminu upisa ocjene biti će pravodobno obaviješteni. Ukoliko su putnici, neka do ponedjeljka, 14.12. 2020. ostave indeks u Studentskoj referadi s naznakom “prof. Klarić- upis, naziv predmeta”, te će im ocjena biti evidentirana. Mole se također studenti da vode računa kako ispit treba biti prijavljen.

S poštovanjem,
Katedra za upravnu znanost

Obavijest Katedre za upravnu znanost o terminima i rasporedu ispita u izvanrednom ispitnom roku – prosinac 2020.

Poštovane kolegice i kolege,
na mrežnim stranicama Intraneta Fakulteta nalaze se obavijesti o terminima i rasporedu ispita kod prof.dr.sc. Mirka Klarića i to za kolegije:
a) Upravna znanost, Lokalna samouprava (izborni predmet V. godine Pravnog studija), Upravni i pravni sustav EU (izborni predmet V. godine Pravnog studija),
b) Upravni sustavi, Nova javna uprava, Javne službe i socijalna politika, Gospodarsko komunalno pravo, Upravni i pravni sustav EU (Upravni studij),
c) Europski upravni prostor, Javne službe, Usporedni upravni sustavi, Upravljanje komunalnim sustavima, Upravne grane (Specijalistički diplomski stručni Upravni studij).
Ispiti se provode neposredno i studenti se trebaju strogo pridržavati navedenog rasporeda pristupanja ispitu.
Sukladno epidemiološkim smjernicama mole se studenti da obavezno nose zaštitne maske i pri ulasku na fakultet dezinficiraju ruke.

S poštovanjem,

Katedra za upravnu znanost

Obavijest Katedre za sociologiju o terminima ispita u izvanrednom ispitnom roku

  1. Ispit iz kolegija Sociologija hrvatskog društva održat će se u ponedjeljak, 07. 12. 2020., u 12.00h (kabinet broj 77/ III. kat);
  2. Ispit iz kolegija Sociologija uprave održat će se u utorak, 08. 12. 2020., u 8.30h, u dvorani broj 5;
  3. Ispit iz kolegija Sociologija održat će se u utorak, 08. 12. 2020., u 9.00h, u dvorani broj 2.

Napomena: ispiti se provode neposredno, na fakultetu, a u pogledu pristupanja ispitima on-line studenti trebaju postupiti u skladu s  „Odlukom o načinu provođenja ispita u Ak. god. 2020./2021.“. Sve informacije o terminima ispita objavljene su i na intranet stranicama kolegija.

Katedra za sociologiju