NATJEČAJ ZA ERASMUS+ MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJA U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2019./2020. – ČETVRTI KRUG

Obavještavaju se studenti da je Sveučilište u Splitu objavilo četvrti krug Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020.

Rok za podnošenje prijave je 28. listopada 2019. godine.

Tekst natječaja, upute za prijavu te vezane dokumente Natječaja možete pronaći na niže navedenoj poveznici:

https://bit.ly/33HRStf

POZIV ZA ERASMUS STRUČNU PRAKSU NA SVEUČILIŠTU U MACERATI ZA 2020. GODINU

Pravni fakultet Sveučilišta u Macerati, Italija objavio je poziv za prijave studenata za stručnu praksu za 2020. godinu. Prijave se mogu podnijeti za obavljanje stručne prakse u okviru Erasmus+ programa u jednoj od sljedećih organizacijskih jedinica: the European Documentation Centre (EDC), the China Center (CC), Journal of Constitutional History.

Pozivi s detaljnijim uputama nalaze se na poveznicama:

CC Erasmus traineeship 2020

CDE Erasmus traineeship 2020

JCH Erasmus traineeship 2020

V. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE, „AKTUALNOSTI GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA – NACIONALNA I USPOREDNA PRAVNOTEORIJSKA I PRAKTIČNA DOSTIGNUĆA“

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na V. međunarodno savjetovanje, „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“, koje će se održati na Pravnom fakultetu u Splitu od 17 – 18.10. 2019.

Radujemo se mogućem susretu,

U ime

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu,

Srdačno Vas pozdravljamo,

prof. dr. sc. Mirko Klarić, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Splitu, dekan

Pravnog fakulteta u Splitu

prof. dr. sc. Jozo Čizmić, redoviti profesor u trajnom zvanju Pravnog fakulteta u Splitu, predstojnik Zavoda za istraživanje građanskih sudskih postupaka i suradnju s pravosuđem

izv.  prof. dr. sc. Milijan Sesar, izvanredni profesor Pravnog fakulteta u Splitu, pročelnik Katedre za građansko procesno pravo

doc. dr. sc. Dinka Šago, docentica Pravnog fakulteta u Splitu, predstojnica Zavoda za suradnju s gospodarstvom i ustanovama

PROGRAM SAVJETOVANJA

BESPLATNA ZIMSKA ŠKOLA ZA SPLITSKE STUDENTE

ISKORISTI PRILIKU!

BESPLATNA ZIMSKA ŠKOLA ZA SPLITSKE STUDENTE

Od 22. listopada 2019. do 05. prosinca 2019. (utorkom i četvrtkom u popodnevnim satima) na Ekonomskom fakultetu u Splitu održati će se BESPLATAN program edukacije pod nazivom „Zimska škola: Perspektiva održivog razvoja u urbanim sredinama“.  Program edukacije organizira Ekonomski fakultet u suradnji s Gradom Splitom u sklopu međunarodnog projekta “Shapingfaircities“.Polaznici programa mogu biti studenti svih sastavnica Sveučilišta u Splitu (poslijediplomski, diplomski ili više godine preddiplomskog studija) kao i druga zainteresirana javnost, a dvoje najboljih polaznika će imati osiguran odlazak na edukaciju u Bolognu (veljača 2020.) uz pokrivene sve troškove.

Cilj  Zimske škole je osigurati multidisciplinarnu obuku o pitanjima koja se odnose na ciljeve održivog razvoja i pružiti sudionicima praktično i profesionalno znanje iz različitih područja koristeći participativne metode uključivanja.

Ovaj projekt Grada Splita sufinancirala je Europska unija u sklopu DEAR programa (DevelopmentEducationandAwarnessRasing), a cilj projekta je razrada ciljeva i aktivnosti vezanih uz Agendu 2030 („Transformingourworld: The 2030 Agenda for Sustainabledevelopment“) i razvoj Ciljeva održivog razvoja (Sustainabledevelopmentgoals – SDGs); kao i podizanje svijesti, poboljšavanje razumijevanja i aktivnija uključenost lokalne uprave, udruga civilnog društva te samih građana u identifikaciju SDG-ova. Uz to projekt promovira ključnu ulogu aktivne lokalne uprave i decentralizirane suradnje za doprinos ka društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj dimenziji održivog razvoja.

Iskoristite priliku i sudjelujte na besplatnoj Zimskoj školi: Perspektiva održivog razvoja u urbanim sredinama. Upisi se vrše do 15. listopada 2019. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu.Prijave i informacije na: E: cjelozivotno@efst.hr , T: (021) 430-651, W: http://www.efst.unist.hr/studiranje/cjelozivotno-obrazovanje/zimska-skola

NATJEČAJ ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA PRAVA I NA PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ – UPRAVNI STUDIJ – 3. ROK

Adresa:           Domovinskog rata 8, Split

Tel:                  021/393-595 – Studentska referada

Fax:                 021/393-597

E-mail:            studentskareferada@pravst.hr

URL:              http://www.pravst.unist.hr/

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijave na natječaj zaprimaju se 9., 10. i 11. listopada 2019. u vremenu od 8:00 – 12:00 sati, u Studentskoj referadi, na adresi Domovinskog rata 8.

Rang lista pristupnika objavit će se 11. listopada 2019. u 17:00 sati, na web stranici Fakulteta :  http://www.pravst.unist.hr/

Žalbeni rok na rang listu je do 12:00 sati, 14. listopada 2019. godine.

PRISTUPNICI IMAJU PRAVO NA DIREKTAN UPIS

Prijavu na natječaj mogu izvršiti pristupnici koji su položili ispite Državne mature po sljedećim razinama:

Obvezni dio državne mature – za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo:

Naziv Razina    
Hrvatski jezik A  
Matematika B  
Strani jezik B  

 

Obvezni dio državne mature – za Preddiplomski stručni studij

Upravni studij:

Naziv Razina    
Hrvatski jezik B  
Matematika B  
Strani jezik B  

 

Pristupnici ostvaruju upis do popunjavanja upisne kvote utvrđene studijskim programom.

Rang lista će se formirati temeljem ostvarenog uspjeha na ispitima Državne mature.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS- III.KRUG

Rang lista kandidata za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020.

Povjerenstvo za rangiranje kandidata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu donijelo je Odluku o rangiranju studentskih prijava za Natječaj za Erasmus+ studijski boravak u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. Odluka i rang lista dostupne su na INTRANETU.

Nakon isteka rokova navedenih u Odluci objavit će se konačni rezultati za cijelo Sveučilište na mrežnim stranicama Sveučilišta.