Misija centra

Provoditi programe permanentnog obrazovanja pravnika i srodnih zanimanja iz javne uprave, pravosuđa, odvjetništva i gospodarstva te MSP. Centar organizira predavanja, okrugle stolove, seminare i stručne skupove, te obavlja i niz drugih djelatnosti radi povezivanja akademske zajednice i svijeta rada, teorije i prakse.

Vizija Centra

Povećati razinu znanja i kompetencija pravnika i drugih stručnjaka iz realnog sektora, javnog sektora i slobodnih zanimanja, a sve u cilju unapređenja poslovanja, smanjenja rizika te jačanja socijalne kohezije i održivosti.

Osnovni ciljevi Centra

  • Pružanje novih i razvijanje postojećih znanja iz područja prava i srodnih primijenjenih područja poslovnim ljudima i stručnjacima,
  • Savjetovanje poslovnim ljudima i stručnjacima u procesu permanentnog učenja te u adaptaciji i razvoju kako organizacije, tako i samih pojedinaca uključenih u proces,
  • Razvijanje sposobnosti prilagodbe i proaktivnog upravljanja promjenama.

Vrste i razine edukacijskih programa

  • Opći seminari (temeljni i napredni) – namijenjeni malim i srednjim poduzetnicima, menadžerima, stručnjacima i drugim zainteresiranim osobama u cilju stjecanja znanja i vještina o pravnim i ekonomskim aspektima poslovanja.
  • Specijalistički seminari – dizajnirani prema specifičnim potrebama pojedinih skupina poduzetnika (primjerice odvjetnicima, arhitektima, liječnicima i dr. slobodnim zanimanjima;
  • In-house programi – namijenjeni specifičnim potrebama naručitelja, najčešće MSP, a služe razvoju ljudskih potencijala, unapređenju organizacije, unapređenju proizvodnih/uslužnih procesa i drugim potrebama naručitelja usluga.

Organizacija