IMG_6011

Info

Voditeljica knjižnice

Mr. sc. Ivona Matas, dipl. iur., dipl. knjiž.

tel. 021/393 586

ivona.matas@pravst.hr

Tomislav Staničić, mag.nov., viši knjižničar

tel. 021/393 560

tomislav.stanicic@pravst.hr

INFORMACIJE O LITERATURI

knjiznica@pravst.hr

POSUDBA LITERATURE

posudba.produzenje@pravst.hr

PRETRAŽIVANJE KATALOGA:

k3.pravst.hr

SKUPNI KATALOG SVEUČILIŠTA U SPLITU :

http://193.198.9.216/ucat/search.html

RADNO VRIJEME:

07:30 – 20:00 sati (svaki dan osim subote i nedjelje).

O knjižnici

Nedugo nakon osnivanja Pravnog studija u Splitu (1960.) započela je s radom i stručna knjižnica koja je nešto kasnije prerasla u fakultetsku knjižnicu. Od samih početaka djelovanja Fakulteta uočen je značaj knjižnice za studentski i nastavnički rad te je knjižnično poslovanje ustrojeno po pravilima struke što je omogućilo određivanje profila današnjoj knjižnici koja ukupno broji približno 120. 000 svezaka monografskih i serijskih publikacija.

Prvi knjižnični fond ostvaren je putem brojnih donacija od strane splitskog suda i raznih advokatskih kancelarija, a današnja se nabavna politika najvećim dijelom vrši namjenski prema potrebama znanstveno-nastavnog i istraživačkog programa Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Splitu. Također su povećanju knjižničnog fonda značajno pridonijele i zamjene Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu za publikacije drugih institucija.

Fond se dobrim dijelom sastoji od stranih publikacija (monografskih i serijskih), kao i vrijednih starijih izdanja pravne literature koji, zajedno s najnovijim znanstvenim i stručnim publikacijama domaće tiskarske produkcije, čine u kvalitativnom smislu vrlo bogat knjižnični fond. Međuknjižničnom posudbom knjižnica svojim korisnicima također čini dostupnom literaturu koju sama ne posjeduje. Struktura knjižničnog fonda po prilici je sljedeća: 60 % građe otpada na pravne znanosti dok je ostatak vezan uglavnom uz političke znanosti, filozofiju, povijest, sociologiju i referentnu građu. Knjižnica u svom fondu ima i preko 1000 naslova domaćih i stranih serijskih publikacija. Baze podataka koje se mogu koristit u knjižnici: HeinOnline, Westlaw, IUS-INFO.

Obrada fonda vrši se pomoću računala, a knjižnica je dio mreže hrvatskih knjižnica – CROLIST što korisnicima omogućava on line pristup i velikom dijelu fonda drugih visokoškolskih i sveučilišnih knjižnica. U knjižnici su stalno zaposlena 4 stručna djelatnika.

Knjižnica je član Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe (SEALL).

U sklopu knjižnice nalazi se moderno opremljena ČITAONICA koja ima 33 čitalačka mjesta, a za korisnike je otvorena radnim danom od 8:00 – 20:00 sati.

KNJIŽNICA ONLINE