Međuknjižnična suradnja 

Prema odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (N.N. 17/2019.) knjižnična građa i knjižnična djelatnost od interesa su za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu, a slična je situacija i u drugim sredinama. Osnovno načelo knjižničnog poslovanja u odnosu prema korisnicima je što bolja dostupnost građe i nformacija i u tom smislu suradnja među knjižnicam zauzima posebno mjesto.

Međuknjižnična posudba

Međuknjižnična posudba je usluga kojom se iz ostalih knjižnica u Hrvatskoj i inozemstvu nabavlja knjižnična građa za korisnike naše Knjižnice (nastavnike i studente) radi znanstvenog i stručnog usavršavanja, a koju ne posjeduje Knjižnica Pravnog fakulteta u Splitu.

Međuknjižničnu posudbu građe iz inozemstva za korisnike naše Knjižnice  obavlja Sveučilišna knjižnica u Splitu i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Troškove posudbe i dostave snosi Fakultet za svoje djelatnike i studente ukoliko je zahtjev neophodan za potrebe znanstveno-stručnog rada ili studiranja. Zahtjev se upućuje voditeljici Knjižnice putem maila s podacima o traženoj publikciji uz odobrenje dekana Fakulteta.

Važno je istaknuti i to da se suradnjom među knjižnicama povećava mogućnost razmjene iskustava i usavršavanja stručnog osoblja što također rezultira boljim uslugama.

Knjižnica Pravnog fakulteta u Splitu  uključena je u rad Hrvatskog knjižničarskog društva  i aktivno sudjeluje u radu Komisije za pravne i srodne knjižnice: (https://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/47/plan_i_program/)

Od međunarodnih strukovnih udruga naglašavamo aktivno članstvo Knjižnice u radu Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe (SEALL) koje od 2009.  ima formalno sjedište na Pravnom fakultetu u Splitu. Zahvaljujući dugogodišnjem djelovanju ove udruge povećana je dostupnost znanstvenih i stručnih informacija u cijeloj regiji.

KNJIŽNICA ONLINE