Pravila

Čitaonica korisnicima služi za učenje i korištenje knjižnične građe. Prilikom ulaska u čitaonicu potrebno je javiti se knjižničnom osoblju. U čitaonicu se ulazi isključivo sa stvarima potrebnim za rad u čitaonici, a unošenje hrane i pića nije dozvoljeno. Prije ulaska u čitaonicu potrebno je isključiti mobitele.

Korisnici

Uslugama knjižnice Pravnog fakulteta u Splitu mogu se koristiti:

  • studenti Pravnog fakulteta u Splitu
  • zaposlenici i suradnici
  • vanjski korisnici (studenti splitskog Sveučilišta,  akademska zajednica, šira javnost)

Studenti koriste usluge knjižnice uz predočenje Indexa. Zaposlenici i suradnici koriste usluge knjižnice u dogovoru s knjižničnim osobljem. Vanjski korisnici također mogu koristiti usluge Knjižnice u dogovoru s voditeljicom knjižnice i uz predočenje osobne iskaznice (u čitaonici).

Posudba (radno vrijeme: 10 -14)

Studentima Pravnog fakulteta posuđuju se knjige iz općeg fonda za korištenje izvan knjižnice. Moguće je posuditi tri knjige na rok od petnaest dana. Iste je moguće produžiti još za petnaest dana u dogovoru s knjižničnim osobljem. Traženu građu potrebno je prethodno rezervirati. (Periodiku i doktorske dizertacije  moguće je koristiti samo za rad u čitaonici).

Izmirenje svih obveza prema Knjižnici uvjet je za izdavanje Potvrde o diplomiranju.

Informacije

Korisnicima su na raspolaganju popisi ispitne i seminarske literature i bilten prinova, a mogu koristiti i računala smještena u auli Fakulteta i u hodnike Knjižnice.

Za pribavljanje informacija o fondu knjižnice korisnici mogu koristiti i računala smještena u Knjižnici. Informacije o fondu Knjižnice te ostaloj domaćoj i stranoj literaturi dostupne su putem Interneta na Web stranici Knjižnice.

Na zahtjev korisnika stručni djelatnici knjižnice pomažu korisnicima u on line pretraživanju knjižničnog kataloga.

KNJIŽNICA ONLINE