Kontakt Info

Domovinskog rata 8, 21000 Split
+385 (21) 393 500
dekanat@pravst.hr
studentskareferada@pravst.hr

Kontaktirajte nas

 

Pošalji poruku