• ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof. dr. sc. Vilma Pezelj
Tajnica: Marija Štambuk Šunjić, dipl. iur., viša predavačica

Izv. prof. dr. sc. Željko Radić

 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof. dr. sc. Mirela Šarac
Tajnica: Mirna Dajak, mag. iur., asistent
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof. dr. sc. Žaklina Harašić
Tajnik: Doc. dr. sc. Marin Keršić
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Doc. dr. sc. Ranka Jeknić
Tajnica:  Blanka Čop, mag. soc., asistentica
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnik: Prof. dr. sc. Petar Bačić, prodekan

Tajnik: Doc. drr. sc. Vedran Zlatić

Ruby Ivosić, mag. iur., asistentica
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof.dr.sc. Marija Boban
 
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnik:  Dr. sc. Andrija Crnković, viši predavač

 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnik: Izv. prof. dr. sc. Zoran Šinković

Tajnik: Doc. dr. sc. Luka Pribisalić

 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnik: Izv. prof. dr. sc. Blanka Mateša
 
Tajnica: Fani Milan Ostojić, mag.iur, asistentica
Petar Rašetina, mag. iur, asistent
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Izv. prof. dr. sc. Dinka Šago
Tajnica: Sanja Čović Jurčević, mag.iur, asistentica
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić
Tajnica: Izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović
Doc. dr. sc. Antonija Krstulović Dragičević
Izv. prof. dr. sc. dr. sc. Ivan Vukušić
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnik: Izv. prof. dr. sc. Matko Pajčić

Tajnica: Doc. dr. sc. Ivana Radić

 

Izv. prof. dr. sc. Marija Đuzel

 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof. dr. sc. Dijana Jakovac – Lozić
Tajnica: Doc. dr. sc. Ana Radina, docentica
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnik: Izv. prof. dr. sc. Marko Ivkošić, prodekan
Tajnik: Izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić, dekan
Ante Šimun Majstorović, mag. iur., asistent
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof. dr. sc. Petra Amižić Jelovčić

Zamjenica pročelnice: Prof. dr. sc. Željka Primorac

 

 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof. dr. sc. Vesna Barić – Punda
Zamjenik: Prof. dr. sc. Davorin Rudolf
Luka Roso, mag. iur., asistent
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof. dr. sc. Ines Medić
Nikolina Tomaš, mag. iur., asistentica
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica:  Prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma,
Josip Tadić, mag. iur., asistent
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnik: Prof. dr. sc. Mirko Klarić, redoviti profesor
Tajnik: Josip Lucijan Boban, mag. iur., asistent
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof. dr. sc. Andrijana Bilić
Tajnik: Doc. dr.  sc. Trpimir Perkušić
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica:  Dr. sc. Tania Blažević, viša predavačica

Anita Barač, prof., vanjski suradnik