• ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof. dr. sc. Vilma Pezelj
Tajnica: Marija Štambuk Šunjić, dipl. iur.

Izv. prof. dr. sc. Željko Radić

 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof. dr. sc. Mirela Šarac
Tajnica: Mirna Dajak, mag. iur., asistent
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof. dr. sc. Žaklina Harašić
Tajnik: Dr. sc. Marin Keršić, viši asistent
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Doc. dr. sc. Ranka Jeknić
Tajnica:  Blanka Čop, mag. soc., asistentica
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnik: Prof. dr. sc. Petar Bačić, prodekan

 Tajnik: Dr. sc. Vedran Zlatić
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Izv.prof.dr.sc. Marija Boban
 
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnik:  Dr. sc. Andrija Crnković

 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnik: Doc. dr. sc. Zoran Šinković

Tajnik: Dr. sc. Luka Pribisalić, asistent

 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnik: Izv. prof. dr. sc. Blanka Kačer
 
Tajnica: Fani Milan Ostojić, mag.iur, asistentica
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnik: Prof. dr. sc. Jozo Čizmić
Zamjenica: Izv. prof. dr. sc. Dinka Šago
Tajnica: Sanja Čović Jurčević, mag.iur
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić
Tajnica: Izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović
Doc. dr. sc. Antonija Krstulović Dragičević
Izv. prof. dr. sc. dr. sc. Ivan Vukušić
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica Doc. dr. sc. Marina Carić
Tajnica Doc. dr. sc. Ivana Radić

Izv. prof. dr. sc. Matko Pajčić

Izv. prof. dr. sc. Marija Đuzel

 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof. dr. sc. Dijana Jakovac – Lozić
Tajnica: Doc. dr. sc. Ana Radina, docentica
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnik: Izv. prof. dr. sc. Marko Ivkošić, prodekan
Tajnik: Izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić, dekan
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof. dr. sc. Petra Amižić Jelovčić

Zamjenica pročelnice: Prof. dr. sc. Željka Primorac

 

 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof. dr. sc. Vesna Barić – Punda
Zamjenik: Prof. dr. sc. Davorin Rudolf
 
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Prof. dr. sc. Ines Medić
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica:  Prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, prodekanica
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnik: Prof. dr. sc. Mirko Klarić, redoviti profesor
Tajnik: Josip Lucijan Boban, mag. iur., asistent
Prof. dr. sc. Duško Lozina
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Izv. prof. dr. sc. Andrijana Bilić
Tajnik: Dr. sc. Trpimir Perkušić, asistent
 • ORGANIZACIJA KATEDRE

Pročelnica: Dr. sc. Tania Blažević

Anita Barač, prof., vanjski suradnik