voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete
Prof. dr. sc. Andrijana Bilić

andrijana.bilic@pravst.hr

Kontakt telefon: 021/393-530

doc. dr. sc. Ana Radina, (članica)

Izv. prof. dr. sc. Marija Đuzel, (članica)

Blanka Čop, mag. soc. (članica)

Nikola Golemac, student, (član)

 

Sustav za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete na Fakultetu djeluje dugi niz godina i njime upravlja Fakultetsko vijeće, dok se pitanjima kvalitete, u skladu s Pravilnikom o sustavu za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, izravno bave Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete te druge ustrojbene jedinice Sustava kvalitete. Odbor koordinira radom ustrojbenih jedinica Sustava kvalitete koje djeluju usklađeno, međusobno surađuju i dijele odgovornost za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u svim područjima djelovanja Fakulteta. U okviru svojih nadležnosti Odbor, među ostalim, sudjeluje u izradi samovrednovanja Fakulteta, razvija pokazatelje kvalitete (razvija postupke vrednovanja i samovrednovanja kvalitete obrazovanja, prikuplja informacije i analizira podatke relevantne za upravljanje Sustavom kvalitete dobivene od svih korisnika sustava i svih ustrojbenih jedinica Fakulteta i sl.), provodi institucijska istraživanja kvalitete, uključuje studente u sve programe upravljanja kvalitetom, surađuje s drugim tijelima Fakulteta i Sveučilišta u Splitu te institucijama izvan Sveučilišta koje mogu doprinijeti unaprjeđivanju kvalitete, potiče i organizira širenje kulture unaprjeđivanja kvalitete u akademskoj javnosti, organizira i provodi edukacije o kvaliteti za nastavnike, brine o usavršavanju nastavnika i suradnika (cjeloživotno obrazovanje) te o usavršavanju administrativno-tehničkog i knjižničnog osoblja, brine o kvaliteti općih i specifičnih kompetencija ostvarenih studijskim programima i programima cjeloživotnog obrazovanja, unaprjeđuje primjenu informacijskog sustava i pristupa javnog informiranja.

Pored navedenog, Odbor u suradnji s Centrom za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta u Splitu planira strategiju unaprjeđivanja kvalitete Fakulteta, provodi program procjene i postupak unaprjeđivanja kvalitete na Fakultetu te koordinira provedbu projekata za profesionalni i stručni razvoj kadrova (akademski,
administrativni i tehnički) u području kvalitete.

S ciljem kontinuiranog unaprjeđenja poslovnih procesa na Fakultetu se još od 2005. godine koristi sustav ISO kojeg od 2018. godine akreditiraju vanjski neovisni evaluatori. Sukladno zahtjevima za osiguravanje kvalitete koje propisuje Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Fakultet je započeo s implementacijom  Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2015). Djelovanje Sustava kvalitete na Fakultetu kontinuirano se usklađuje s relevantnim propisima i standardima na europskoj i nacionalnoj razini te na razini Sveučilišta u Splitu.

https://www.pravst.unist.hr/dokumenti/dokpdf_pravilnik_o_sustavu_kvalitete_pf_sveucilista_u_splitu.pdf

DOKUMENTI

 

Planovi, izvješća i zapisnici