Znanstveni projekti

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu sudjelovao je u posljednjih nekoliko godina u više znanstvenih i stručnih projekata na kojima je imao ulogu nositelja/koordinatora ili partnera. Istovremeno, nastavnici  Pravnog fakulteta u Splitu su bili uključeni u ulozi suradnika/istraživača na nizu projekata.

 

Međunarodni znanstveni projekt u kojem je Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu nositelj projekta/koordinator je „Prava, obveze i odgovornosti pacijenata u ostvarivanju pravne zaštite“, znanstveno-istraživački projekt u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje za razdoblje 2018. – 2019.

 

Znanstveni projekti u kojima je Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu sudjeluje u ulozi partnera su: „Zaštita strateških industrija u Republici Hrvatskoj putem Zakona o preuzimanju dioničkih društava (de lege lata i de lege ferenda)“ i „Mreža za aktivaciju mladih“ (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike – Europski socijalni fond).

 

Pravni fakultet u Splitu je i član Mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Europe (South Eastern European Law School Network – SEELS) u okviru koje je sudjelovao u nekoliko projekata: „Access2Justice4All: Clinical Legal Education – Supporting the Access to Justice in South East Europe“, „Rule of law: Arbitration as an opportunity for peaceful dispute settlement“, „SEE | EU Cluster of Excellence in European and International Law, „Modernising European Legal Education – MELE“, projektu  “Education4Progress: Regional Cooperation to Improve EU Law Teaching”, 05/2018 – 02/2019, Media Law, Democratization and the EU-Accession Process Project 2019, „SEE EU Cluster of Excellence in European and International Law“ (German Academic Exchange Service (DAAD) & Federal Ministry of Education and Research), „Strenghtening EU Legal Studies in South East Europe“ – Erasmus+ Programme – Jean Monnet ”Support to Associations” (ref. no. 575025-EPP-1-2016-1-MK-EPPJMO-SUPPA).

 

Međunarodni stručni projekt u kojem je Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu sudjelovao kao partner jest „Erasmus + KA2 Capacity Building Project ‘CABUFAL’“ (Capacity Building of the Faculty of Law, University of Montenegro – curricula refreshment, boosting of international cooperation and improving human, technical and library resources).

 

Nacionalni stručni projekti u kojem je Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu sudjelovao kao partner su: Providentia Studiorum Iuris – unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj“ (Europski socijalni fond) te „Znanjem do prava“ (Europski socijalni fond, Jačanje socijalnog dijaloga – faza III.),

 

Nastavnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu su u ulozi suradnika/istraživača uključeni u međunarodne znanstvene projekte: “JUST-JCOO-AG-2017  – Regulation B Ia: a standard for free circulation of judgments and mutual trust in the EU (JUDGTRUST)“ (T.M.C. Asser Institut, u suradnji sa Universtität Hamburg, University of Antwerp i International Juridisch Institut), „Comparative European Study on Disenfranchisement and Restrictions of Certain Civil and Political Rights after Conviction“ (Aristotle University of Thessaloniki & Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law), „Extended confiscation and its justification in light of fundamental rights and general principles of EU law“ (National Science Centre, Poland), „XXI vijek – vijek usluga i uslužnog prava“ (Pravni fakultet Sveučilišta u Kragujevcu).

 

Nastavnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu su u ulozi suradnika/istraživača uključeni u niz domaćih znanstvenih projekata od kojih najveći broj čine projekti Hrvatske zaklade za znanost: Fleksigurnost i novi oblici rada (izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava)“, „Pravosudna suradnja Hrvatske u kaznenim stvarima u EU i regiji: nasljeđe prošlosti i izazovi budućnosti”, „Sustavni pristup modelima konsenzualne pravde u hrvatskom kaznenom postupku (NegJusCro)“, „Hrvatsko prekršajno pravo u europskom kontekstu – izazovi i perspektive“, „Hrvatski monitor nasilja – Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava“, „Projekt nedužnosti u Hrvatskoj“,  „Izazovi u pravnom uređenju morskih luka – primjena europskog prava uz poštivanje nacionalne pravne tradicije” (Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti) te „Kapacitet za integraciju migranata“ (Institut za javnu upravu).

 

Nastavnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu su u ulozi suradnika/istraživača uključeni u međunarodne stručne projekte: „PassworLd: network for solving migration issues“ (Europski strukturni fondovi) i „Do the Right(s) Thing!“ (Europska komisija EuropeAid).

Nastavnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu su u ulozi suradnika/istraživača uključeni i u sljedeće projekte: „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene“ (OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020, Europski socijalni fond), „O kruhu i ružama – prikupljanje životnih priča bivših radnica Jugoplastike“ (Europska mreža solidarnosti – Agencija za mobilnost i programe Europske unije AMPEU),

 

 

 

ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH KONFERENCIJA:

 

Pravni fakultet u Splitu u promatranom razdoblju organizira je ili suorganizira brojne znanstvene, stručne ili znanstveno-stručne skupove ili konferencije.

 

Među znanstvenim konferencijama koje se redovito organiziraju na Pravnom fakultetu u Splitu svakako u prvom redu vrijedi izdvojiti konferenciju koja se organizira zajedno s jednim od najuglednijih europskih sveučilišta. U okviru partnerstva Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta Panthéon Assas – Paris II. čije postojanje datira još od XII.  stoljeća, u Splitu se u kontinuitetu, od 2007. godine  održava međunarodna konferencija,  Hrvatsko-francuski upravnopravni dani.  Svake godine na njima redovito sudjeluju najistaknutiji francuski i hrvatski pravni eksperti, znanstvenici i praktičari, prije svega iz područja upravnog prava, kako bi izložili i raspravili najaktualnije upravnopravne teme i institute. U organizaciji Hrvatsko-francuskih upravnopravnih dana od samog početka sudjeluju i druge institucije,  kao što su  Sveučilište u Splitu, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo uprave Republike Hrvatske, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Centar za europsku dokumentaciju i istraživanja –  Robert Schuman (Split), Ustavni sud Republike Hrvatske, Francusko veleposlanstvo u Republici Hrvatskoj, Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split. Posebice valja istaknuti ulogu francuskog Državnog savjeta,  najvišeg upravnog sudišta u Francuskoj Republici, koji istodobno ima važnu i značajnu ulogu kao savjetodavno tijelo francuske vlade. Radovi s navedenih konferencija objavljuju se u posebnom broju Zbornika Pravnog fakulteta u Splitu, a izdano je i više drugih publikacija.

 

Hrvatska liječnička komora i Pravni fakultet u Splitu organiziraju Hrvatski kongres medicinskog prava na kojima velik broj domaćih i stranih stručnjaka održava predavanja iz područja zdravstva i prava.              Uz glavne organizatore Pravni fakultet u Splitu i Hrvatsku liječničku komoru, suorganizatori kongresa su Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Hrvatska ljekarnička komora i Hrvatska psihološka komora. Na navedenim kongresima u prethodnom razdoblju su analizirane brojne iznimno važne i aktualne teme, između ostalog i obveza rada liječnika nakon specijalizacije u kontekstu europskog prava, pravna odgovornost u timskom radu, rad pod nadzorom u epidemiji COVID-19, problem kumulativnog radnog odnosa zdravstvenih djelatnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, kumulacija odgovornosti liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika u uvjetima COVID pandemije, upravna ograničenja države vezana uz cijepljenje, zaštita privatnosti i kontrola pristupa elektroničkim zdravstvenim zapisima u zdravstvu.

 

Na Fakultetu se, od 2015. godine redovito održava i redovita godišnja konferencija pod nazivom “Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća” na kojoj domaći i inozemni referenti, znanstvenici i praktičari, obrađuju teme koje pripadaju  području građanskih sudskih postupaka u najširem smislu – parničnom, ovršnom, stečajnom, zemljišnoknjižnom, izvanparničnom, izvansudskom rješavanju sporova  i dr, kako u funkcionalnom tako i u organizacijskom i statusnom smislu. Radovi s navedene konferencije objavljuju se u posebnom zborniku radove s konferencije koji je indeksiran u bazi HeinOnline.

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu od 2016. godine organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju iz pomorskog prava „Suvremeni izazovi pomorske plovidbe“ (engl. International Scientific Conference on Maritime Law „Modern Challenges of Marine Navigation“ – ISCML). Konferencija se održava svake dvije godine, a kao suorganizator konferencije od 2018. godine je i Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Do danas su se održale tri međunarodne konferencije 2016., 2018. i 2021. godine. Konferencija ima za cilj okupiti vodeće znanstvenike i praktičare iz sfere pomorskog prava kako bi isti razmijenili svoja znanja i iskustva te na taj način ukazali na moguće nedostatke pozitivne pomorskopravne regulative. Radovi sa održanih konferencija objavljuju se u posebnom Zborniku radova (kategorizacija a1). ISCML Split jedina je međunarodna konferencija iz pomorskog prava koja se redovito održava u Republici Hrvatskoj. Organizacijski odbor čine znanstvenici iz tri države (Republika Hrvatska, Slovenija, Italija), a Zbornik radova s konferencije, također, ima međunarodno uredništvo. Održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva turizma, Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog društva za pomorsko pravo, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita te uz potporu Hrvatske gospodarske komore- Županijske komore Split. Konferencija je postala prepoznatljiva među renomiranim znanstvenicima i praktičarima iz država Europske unije i svijeta te je na posljednjem ISCMl-u, održanom u travnju 2021. godine sudjelovalo 50 referenata. Značaj Konferencije priznaje i Međunarodni pomorski odbor (CMI) te je redovito uvrštava na popis znanstvenih konferencija koje treba posjetiti

 

Fakultet svake godine organizira i međunarodni znanstveni skup „Aktualnosti u sportskom pravu“. Ovaj međunarodni znanstveni skup se tradicionalno održava na Pravnom fakultetu u Splitu od 2011. godine i na njemu sudjeluju znanstvenici i praktičari iz Republike Hrvatske i inozemstva radova sa skupa se objavljuju u posebnom zborniku radova s konferencije.