Info

Završetkom sveučilišnog specijalističkog studija „Medicinsko pravo“ stječe se zvanje i kompetencije specijalista medicinskog prava. Polaznici koji steknu diplomu moći će obavljati složene i zahtjevne poslove viših razina odgovornosti u zdravstvu, pravosuđu, javnoj  administraciji (lokalnog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog značenja), profesionalnim i strukovnim udruženjima, obrazovnim institucijama, institutima, ustanovama i dr., kao samostalni eksperti iz područja medicinskog prava.

Uvjeti upisa na studij

Pravo upisa imaju osobe koje su diplomirale na sveučilišnom studiju prava, studiju medicine, sveučilišnom diplomskom zdravstvenom studiju, sveučilišnom diplomskom studiju forenzike, specijalističkom diplomskom stručnom upravnom studiju (120 ECTS) ili na nekom od njima srodnih studija.

Osobe koje nisu diplomirale na sveučilišnom studiju prava i specijalističkom diplomskom stručnom upravnom studiju, moraju prije polaganja drugih ispita odslušati predavanja iz predmeta „Uvod u pravo“.

Pristupnici koji su završili specijalistički diplomski stručni upravni studij moraju prije polaganja drugih ispita odslušati predavanja iz predmeta:

 • Organizacija pravosuđa,
 • Osnove prava Europske unije i
 • Osnove metodologije znanstvenih istraživanja

Studij pod istim uvjetima mogu upisati i strani državljani.

 • Kompetencije koje se stječu

  Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija „Medicinsko pravo“ stječe se 120 ECTS bodova. Osoba koja završi ovaj studij stječe zvanje i kompetencije specijalista medicinskog prava (univ. spec.).

  Polaznici koji steknu diplomu moći će obavljati složene i zahtjevne poslove viših razina odgovornosti u zdravstvu, pravosuđu, javnoj administraciji (lokalnog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog značenja), profesionalnim i strukovnim udruženjima, obrazovnim institucijama, institutima, ustanovama, kao samostalni eksperti iz područja medicinskog prava i dr.

 • Trajanje studija i ECTS

  Studij traje 4 semestra

  Ukupan broj ECTS = 120 ECTS

 • Kontakt podaci

  Referada poslijediplomskog specijalističkog studija „Medicinsko pravo“

  Telefon: 021/393- 568,

  e-mail: medprav@pravst.hr