1.

KORAK

PROVJERITE UVJETE

PROVJERITE DA LI ZADOVOLJAVATE UVJETE ZA PRIJELAZ
 • U akademskoi godini 2022./2023. Fakultet ie odobriti prijelaz za najviše 70
  studenata. Ako se za prijelaz prijavi viSe studenata od uwralenog broja prednost ie
  imati studenti s viSom prosjeinom ocjenom.
 • Prijelaz nije moguć na prvu i zadnju godinu studija.
 • Upis u višu godinu studija dopustit će se studentu (redovitom ili izvanrednom) koji
  je ispunio uvjete za upis u višu godinu studija na matičnom fakultetu ili Pravnom
  fakultetu u Splitu.
 • Molba za prljelaz predaje se u Studentsku referadu Fakulteta najkasnije do petka,
  16. rujna 2022. godine.
 • Uz obrazloženu zamolbu za prijelaz, student je dužan priložiti potvrdu o položenim
  ispitima i postignutoj prosječnoj ocjeni.
 • U opravdanim slučajevima dekan može odobriti prijelaz i bez ispunjenja navedenih
  uvjeta.
 • Student kojem se odobri prijelaz, uz spomenutu dokumentaciju, kod upisa dužan je
  priložiti: ispisnicu fakulteta s kojeg prelazi i studentsku ispravu (indeks),
  svjedodžbu o položenoj državnoj maturi (izvornik], dvije fotografije formata 4 x 6,
  rodni list (izvornik) ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa
  e-Građani, domovnicu (preslikJ, preslik osobne iskaznice, matiini i upisni list
  (studenti preuzimaju u Skriptarnici i uplatnicu o uplaćenoj Školarini i naknadi za
  upis.
 • Obavijest o upisu kandidata koji to pravo steknu, Fakultet 6e objaviti na oglasnoj
  ploči i mrežnoj stranici Fakulteta (www.pravst.unist.hr, najkasnije do petka,23. rujna
  2022. godine, a upis studenata koji su stekli pravo na prijelaz provest će se 30. rujna
  2022. godine.

2.

KORAK

PRIKUPITE DOKUMENTE

PRIKUPITE POTREBNE DOKUMENTE
 • Rodni list (izvornik)
 • Domovnica (kopija)
 • Potvrda o prebivalištu ili obostrana kopija osobne iskaznice uz predočenje izvornika
 • Ispisnica s matičnog fakulteta
 • Indeks s matičnog fakulteta
 • Svjedodžbe 1., 2., 3. i 4. razreda srednje škole (na uvid)
 • Svjedodžba o položenoj državnoj maturi (izvornik)

3.

KORAK

PLATITE UPISNINU

PLATITE UPISNINU I DONESITE UPLATNICU
 • Ako ste izvanredan student trebate donijeti potvrdu o plaćenoj upisnini i školarini u iznosu 7.400,00 kn. (u slučaju plaćanja Internet bankarstvom, isprintajte dokaz o uplati
 • Na uplatnici u rubriku Poziv na broj primatelja trebate navesti broj 303 + svoj OIB
 • Uplatu trebate napraviti na žiro račun fakulteta HR2623600001102826949 i upisati 00 u rubrici Model
 • Ako ste redoviti student, plaćate prema ostvarenim ECTS bodovima, podaci za uplatu su isti kao i za izvanredne studente samo se poziv na broj razlikuje a on je 301 + OIB.

4.

KORAK

PRIPREMITE FOTOGRAFIJE

PRIPREMITE DVIJE ISTE FOTOGRAFIJE

veličina fotografije je 35 mm x 45 mm

5.

KORAK

DOĐITE NA UPIS

DOĐITE NA UPIS U STUDENTSKU REFERADU
 • Adresa je Domovinskog rata 8, 21000 Split, a točan termin biti će objavljen naknadno
 • Kupite indeks u ekonomatu fakulteta te popunite MATIČNI LIST i UPISNI LIST
 • Popunite Zamolbu za upis
 • na matični list zalijepite prvu sliku a u indeks drugu sliku pa popunite osobne podatke.
 • Potrebne dokumente, dokaz o uplati te popunjeni indeks i obrasce zatim donesite do studentske referade.
 • Zatim se obratite referentu u Studentskoj referadi da vam objasni postupak upisa predmeta u indeks i ponesite potrebn e dokumente, dokaz o uplati i obrasce.

tel.: 021/393-595

STUDENTSKA REFERADA