• Upisna kvota za državljane RH: 105
 • Upisna kvota za strane državljane: 0

1.

KORAK

PROVJERITE UVJETE

PROVJERITE DA LI ZADOVOLJAVATE UVJETE ZA UPIS
 • Pravo upisa na (izvanredni) Stručni diplomski  Upravni studij imaju: pristupnici koji su stekli najmanje 180 ECTS bodova i diplomirali na trogodišnjem ili četverogodišnjem preddiplomskom sveučilišnom i stručnom upravnom studiju, trogodišnjem ili četverogodišnjem stručnom upravnom studiju, preddiplomskom sveučilišnom studiju društvenog ili humanističkog smjera, sveučilišnom diplomskom ili specijalističkom studiju društvenog smjera
 • Pristupnici koji su završili stručni upravno-pravni studij prema propisima i programu koji nije prilagođen Bolonjskom procesu mogu se prijaviti za upis na studij nakon što završe razlikovnu godinu utvrđenu studijskim programom stručnog upravnog studija
 • Osobe koje su završile studij na drugim preddiplomskim sveučilišnim i stručnim studijima i diplomskim sveučilišnim studijima, koji su prilagođeni Bolonjskom procesu, mogu se prijaviti za upis na specijalistički diplomski stručni Upravni studij uz uvjet polaganja razlikovnih predmeta koji se utvrđuju ovisno o završenom studiju
 • Studij pod istim uvjetima mogu upisati i strani državljani

2.

KORAK

PRIJAVITE SE

PRIJAVITE SE NA NATJEČAJ
 • PRIJAVE

Prijave na natječaj i upis pristupnika obavit će se od 1. do 22. rujna 2023. godine.

 • RAZREDBENI POSTUPAK

Ako se za upis prijavi veći broj pristupnika od broja koji je utvrđen upisnom kvotom, prednost pri upisu imat će pristupnici koji su završili stručni upravni studij, a podredno pristupnici s većom prosječnom ocjenom iz prethodnog studija.

PRIKUPITE POTREBNE DOKUMENTE BEZ KOJIH NEĆE BITI MOGUĆE OBAVITI UPIS

Kod upisa treba priložiti slijedeće dokumente:

 • diplomu ili svjedodžbu o završenom studiju (u izvornom obliku)
 • suplement uz svjedodžbu ili prijepis položenih ispita (u izvorniku ili preslici)
 • izvornik ili presliku rodnog lista ( ili vjenčanog ako je došlo do promjene prezimena )
 • domovnicu ( preslika )
 • presliku važeće osobne uz predočenje izvornika ili potvrdu o prebivalištu
 • potvrdu o zaposlenju (ako je osoba zaposlena)

Napomena

Ukoliko ste dokumente preuzeli putem servisa e-Građani, na upise ih trebate donijeti isprintane

3.

KORAK

PLATITE UPISNINU

PLATITE UPISNINU I DONESITE UPLATNICU
 • Trebate donijeti potvrdu o plaćenoj upisnini i školarini u ukupnom iznosu od 982.15 €.  (u slučaju plaćanja Internet bankarstvom, isprintajte dokaz o uplati)
 • Na uplatnici u rubriku Poziv na broj primatelja trebate navesti broj 505 + svoj OIB
 • Uplatu trebate napraviti na žiro račun fakulteta HR2623600001102826949 i upisati 00 u rubrici Model

4.

KORAK

PRIPREMITE FOTOGRAFIJE

PRIPREMITE DVIJE ISTE FOTOGRAFIJE
 • Fotografija mora biti kao za osobnu iskaznicu
 • veličina fotografije je 3,5cm x 4,5cm

5.

KORAK

DOĐITE NA UPIS

DOĐITE NA UPIS U STUDENTSKU REFERADU
 • Adresa Fakulteta je Domovinskog rata 8, 21000 Split a točan termin upisa biti će objavljen naknadno
 • Kupite indeks u ekonomatu fakulteta te ga popunite kao i Upisni list te Matični list .Na Matični list zalijepite prvu sliku
 • U indeks zalijepite drugu sliku pa upišite osobne podatke. Zatim predmete i predavače s poleđine upisnog lista prepišite u indeks
 • Potrebne dokumente, dokaz o uplati te popunjeni indeks i obrasce zatim donesite do studentske referade

6.

KORAK

DOĐITE NA PREDAVANJA

DOĐITE NA PREDAVANJA
 • Predavanja nisu obvezna ali se svakako preporučuju !
 • Predavanja počinju u zimskom semestru a točni termini će biti objavljeni naknadno.

tel.: 021/393-595

STUDENTSKA REFERADA