Studomat i AAI

ISVU (Informacijski Sustav Visokih Učilišta) je projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pokrenut početkom 2001. godine u sklopu programa informatizacije visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.
Preko ISVU programa ispite na Pravnom fakultetu za sada mogu prijaviti studenti koji studiraju prema programu usklađenom prema bolonjskom procesu klikom na link STUDOMAT: https://www.isvu.hr/studomat/aplikacija/.

ŠTO ISVU NUDI VISOKIM UČILIŠTIMA?

 • besplatan informacijski sustav (financiran od MZOŠ)
 • besplatnu edukaciju za korištenje sustava
 • tehničku potporu i stalnu brigu o ispravnom radu sustava koju osigurava Srce
 • ad-hoc izvještaji o uspješnosti studenata, prolaznosti na ispitima
 • pregledavanje unesenih podataka po određenim kriterijima (10% najboljih studenata, prosjek ocjena na ispitnim roku…)
 • omogućuje izradu izvještaja (koje periodički zahtjeva MZOŠ, visoko učilište, stipenditori…)
 • manju opterećenost studentske referade
 • izradu rasporeda sati

ŠTO ISVU NUDI STUDENTIMA?

 • prijavu i odjavu ispita putem Interneta
 • obavijesti o ispitima putem e-maila
 • dobivanje potvrda izvan radnog vremena studentske referade
 • upis godine bez čekanja u redu

ŠTO ISVU NUDI NASTAVNICIMA?

 • uređivanje tjednog plana nastave za predavanja i vježbe
 • opisivanje podataka o predmetu kao što su sadržaj i popis literature
 • pregled podataka o ispitnim rokovima i statusima studenata
 • evidenciju podataka vezanih uz završetak studija

AAI@EduHr

Elektronički identitet (AAI) je skup podataka o pojedincu, koji se koristi za potrebe provjere identiteta i prava pristupa pojedinim resursima na Internetu. Studenti AAI dobijaju automatski u studentskoj referadi nakon upisa na fakultet, te se isti automatski produžuje ako upišete
sljedeću akademsku godinu.

Detaljnije o dodljeljivanju AAI identiteta u  porceduri: PROCEDURA ZA INFORMACIJSKO ODRZAVANJE AAI IMENIKA

 

Elektronički identitet sastoji se od korisničke oznake i lozinke.
Zbog sigurnosti Vaših podataka lozinka mora biti poznata isključivo Vama i
NE SMIJETE je davati drugim osobama.
U slučaju zloupotrebe Vaše korisničke oznake i lozinke
preuzimate svu odgovornost za počinjenu štetu!

 

Lozinku možete promjeniti preko web adrese:
https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke/

 

Podacima Vašeg elektroničkog identiteta možete pristupiti preko web adrese:
https://law.pravst.hr/ldap/

Studentima na fakutletski webmail (https://zakon.pravst.hr/webmail – pristup preko AAI-a) će dolaziti obavjesti vezane uz AAI .

 

TRAJANJE : Korisnički račun traje od početka akademske godine u kojoj prvi put upisujete na fakultet. Nakon toga ukoliko ste upisali novu akademsku godinu korisnički račun se automatski

produžuje sve dok imate studentska prava. Ukidanjem AAI identiteta ukida se i vaš studentski e-mail.

 

NAPOMENE:

• nakon prijave na navedenu adresu možete mijenjati i dodavati podatke Vašeg elektroničkog identiteta
• preporučljivo je povremeno mijenjati lozinku
• korisnička oznaka elektroničkog identiteta NIJE e-mail adresa
• više informacija o AAI sustavu elektroničkih identiteta na adresi: http://www.aaiedu.hr
• obvezni ste pridržavati se Odluke o prihvatljivom korištenju CARNet mreže, Klasa: 190-000/08-01/01, Ur. broj: 650-61-08-25; URL: ftp://ftp.carnet.hr/pub/CARNet/docs/rules/CDA0035.pdf
• svoj elektronički identitet ne smijete davati drugima na korištenje

 

USLUGE KOJE SE MOGU KORISTITI:

Vaš elektronički identitet može se koristiti za pristup većem broju usluga u zemlji i inozemstvu. Neke od usluga:
• Pristup Studomatu (https://www.isvu.hr/studomat/);
• Studentski pristup webmailu Pravnog fakulteta (https://zakon.pravst.hr/webmail)
• Pristup Microsoft-ovom OFFICE 365 cloud-u (https://login.microsoftonline.com)
• StuDOM – pristup Internetu iz studentskih domova (http://www.srce.hr/stuDOM/);
• Eduroam sustav za pristup Internetu sa akademskih ustanova u inozemstvu (http://www.eduroam.hr/);