Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • odvajanje ostavine od imovine nasljednika

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 68
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700

IBAN: HR2123300031100030638
Novosti «

Fakultetske vijesti

24.09.'18 - 2. međunarodna konferencija iz pomorskog prava "Suvremeni izazovi pomorske plovidbe"

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, zajedno s Jadranskim zavodom HAZU-a, organizira 2. međunarodnu konferenciju iz pomorskog prava " Suvremeni izazovi pomorske plovidbe, " koja će se ... »»»

10.09.'18 - « Država i upravno pravo » « L’État et le droit administratif »
HRVATSKO-FRANCUSKI UPRAVNOPRAVNI DANI
JOURNÉES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES FRANCO-CROATES
12. godina / 12ème année – Split, 13. i 14. rujna / septembre 2018
»»»
04.09.'18 - VAŽNA OBAVIJEST studentima koji upisuju višu godinu studija ili obnavljaju upis u akademskoj godini 2018./2019.

Raspored upisa studenata (redovitih i izvanrednih) Pravnog studija, Upravnog studija i Specijalističkog diplomskog stručnog Upravnog studija, koji upisuju višu godinu studija ili obnavljaju upis, ... »»»

11.06.'18 - VAŽNA OBAVIJEST NASTAVNICIMA I SURADNICIMA PFS VEZANO UZ ISPITE

s obzirom na stupanje na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka, molim Vas
da U CIJELOSTI pročitate sljedeću obavijest i POSTUPATE u skladu s navedenim. Obavijest je dostupna pod »»»

11.06.'18 - VAŽNA OBAVIJEST NASTAVNICIMA I SURADNICIMA PFS VEZANO UZ ELEKTRONIČKU POŠTU

s obzirom na stupanje na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka, molim Vas
da U CIJELOSTI PROČITATE sljedeću obavijest i POSTUPATE u skladu s navedenim. Obavijest je dostupna pod »»»

25.05.'18 - OBAVIJEST O STUPANJU NA SNAGU UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) »»»
14.05.'18 - Predavanje profesora emeritusa Marc GJIDARA "Javna uprava u službi općeg dobra"

Predavanje profesor emeritus Marc GJIDARA (Sveučilište Panthéon Assas Paris 2) održati će dana 15. svibnja 2018. (utorak) s početkom u 9,40 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u ... »»»

09.05.'18 - II. IZMJENA POZIVA na dostavu ponude za Serijske strane publikacije_2018

Tekst II. IZMJENE POZIVA na dostavu ponude, dostupan je pod »»»

02.05.'18 - NOVI ROK ZA DOSTAVU PONUDA
u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj nabave: E-JN 01/18, predmet nabave: Serijske strane publikacije za 2018. godinu »»»
02.05.'18 - NOVI ROK ZA DOSTAVU PONUDA
u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj nabave: E-JN 02/18, predmet nabave: Okvirni sporazum za tiskarke usluge knjiga i ostalih izdanja Pravnog fakulteta »»»
24.04.'18 - Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave - TISKARSKE USLUGE KNJIGA I OSTALIH IZDANJA za 2018.

Poziv na dostavu ponude za tiskarske usluge knjiga i ostalih izdanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu s pripadajućim Troškovnikom, nalazi se pod »»»

24.04.'18 - Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave za SERIJSKE STRANE PUBLIKACIJE za 2018.

Poziv na dostavu ponude za serijske strane publikacije za 2018. godinu zajedno sa pripadajućim troškovnikom nalazi se pod »»»

16.03.'18 - Obavijest studentima Pravnog studija - predstavljanje Pravnog fakulteta Sveučilišta Penn State

U ponedjeljak 19. ožujka u 11,45 sati (PFS, predavaonica br. 5) održat će se predstavljanje Pravnog fakulteta Sveučilišta Penn State (Penn State Law), programa razmjene studenata te »»»

22.02.'18 - Simpozij povodom 80. rođendana profesora Nikole Viskovića

Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Pravni fakultet Sveučilišta u »»»

14.02.'18 - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu objavljuje natječaj za izbor
jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora/ice u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, za znanstvenu granu Radno i socijalno pravo, za nastavni predmet Radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. »»»
09.02.'18 - Stipendije za studiranje na Sveučilištu Penn State

Pravni fakultet Sveučilišta Penn State (Penn State Law) dodjeljuje više stipendija diplomantima Pravnog fakulteta u Splitu.Stipendije se »»»

12.01.'18 - Znanstveni skup „Konflikt i koegzistencija“, Beč, 23. siječnja 2018.

U suradnji s Institutom za pravnu i ustavnu povijest Pravoznanstvenog fakulteta Sveučilišta u Beču i Max-Planck-Institutom za europsku pravnu povijest (Frankfurt na Majni) Pravni fakultet u »»»

20.12.'17 - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu objavljuje natječaj
za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora/ice u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, za znanstvenu granu pomorsko i općeprometno pravo, za nastavni predmet Pomorsko i općeprometno pravo, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. »»»
19.12.'17 - Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o odabiru
za rekonstrukciju sustava hlađenja, grijanja, ventilacije i pratećih elektro-instalacija Dvorana VI (Amfiteatar) »»»
15.12.'17 - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu objavljuje natječaj
za izbor voditelja radionice/fotokopirnice – radno mjesto III. vrste »»»
15.11.'17 - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu objavljuje natječaj

- za izbor jednog izvršitelja u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto IV. vrste zvanja – spremačica; Uvjeti: SSS, »»»

30.10.'17 - NOVI ROK za dostavu ponude za serijske strane publikacije
za provedbu postupka jednostavne nabave »»»
26.10.'17 - Poziv na dostavu ponude usluge osiguranja studenata
za provedbu postupka jednostavne nabave »»»
05.10.'17 - VAŽNA OBAVIJEST SVIM STUDENTIMA!

Upis studenata u akademsku 2017/2018. godinu obavljat će se zaključno sa 16. listopada 2017. godine. Nakon označenog datuma upis neće biti »»»

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA