PRAVILNIK O RADU

IZJAVA

Plan nabave 2024

Plan_nabave_2023

REGISTAR UGOVORA

E – RAČUN

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE SA ZAPISNIKOM_UREDSKI MATERIJAL

TROŠKOVNIK ZA UREDSKI MATERIJAL

BITNA IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA-UREDSKI MATERIJAL

POZIV NA DOSTAVU PONUDE UREDSKI MATERIJAL OS_E-JN 3/18

ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDA ODLUKA O ODABIRU-STRANE PUBLIKACIJE IZMJENA POZIVA-TISKARKSE USLUGE OS (DOCX – 75 KB) POZIV NA DOSTAVU PONUDE (SA TROŠKOVNIKOM) ZA TISKARSKE USLUGE OS_2018

II IZMJENA POZIVA-SERIJSKE STRANE PUBLIKACIJE 2018.

IZMJENA POZIVA-SERIJSKE STRANE PUBLIKACIJE 2018 (DOCX – 74 KB)

POZIV NA DOSTAVU PONUDE (SA TROŠKOVNIKOM) ZA SERIJSKE STRANE PUBLIKACIJE_2018

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2017. GODINU PLAN JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU

REKONSTRUKCIJA SUSTAVA HLAĐENJA, GRIJANJA, VENTILACIJE I PRATEĆIH ELEKTRO-INSTALACIJA DVORANA VI (AMFITEATAR) – ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA I ODLUKA O ODABIRU
DCZIPAN

TROŠKOVNIK ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE: REKONSTRUKCIJA SUSTAVA HLAĐENJA, GRIJANJA, VENTILACIJE I PRATEĆIH ELEKTRO-INSTALACIJA – DVORANA VI (AMFITEATAR)

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE-REKONSTRUKCIJA SUSTAVA HLAĐENJA, GRIJANJA, VENTILACIJE I PRATEĆIH ELEKTRO-INSTALACIJA DVORANA VI (AMFITEATAR)

STRANE PUBLIKACIJE-ODLUKA O ODABIRU, ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA I UPISNIK

OSTALE TISKARSKE USLUGE-ODLUKA O ODABIRU, ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA TE UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA

UREDSKI MATERIJAL-ODLUKA O ODABIRU, ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA ZA OSIGURANJE STUDENATA

OSIGURANJE STUDENATA – ODLUKA O ODABIRU

TROŠKOVNIK ZA UREDSKI MATERIJAL

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA UREDSKI MATERIJAL

TROŠKOVNIK ZA TISKARSKE USLUGE

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA OSTALE TISKARSKE PUBLIKACIJE

NOVI ROK DOSTAVE PONUDE ZA STRANE ČASOPISE I PUBLIKACIJE

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA SERIJSKE STRANE PUBLIKACIJE

TROŠKOVNIK ZA STRANE ČASOPISE I PUBLIKACIJE

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA OSIGURANJE STUDENATA

TROŠKOVNIK ZA DOSTAVU PONUDE ZA OSIGURANJE STUDENATA

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE SA ZAPISNIKOM E-JN 01/17

POZIV NA DOSTAVU PONUDE USLUGA TISKA ZBORNIKA RADOVA E-JN 01/17 PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE SA ZAPISNIKOM E-BAG 09/16

ZAPISNIK O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE E-BAG 09/16

POZIV NA DOSTAVU PONUDE S TROŠKOVNIKOM ZA TISKARSKE USLUGE E-BAG 09/16

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE SA ZAPISNIKOM E-BAG 08/16

POZIV NA DOSTAVU PONUDE S TROŠKOVNIKOM ZA NABAVU I DOPREMU RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME E-BAG 08/16

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAPISNIK E-BAG 07/16

TROŠKOVNIK E-BAG 07/16

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU TIPSKIH STOLICA I FOTELJA E-BAG 07/16

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDE ZA UGRADNJU SUSTAVA DOJAVE POŽARA E-BAG 06/16

ODLUKA O ODABIRU I ZAPISNIK_TISKARSKE USLUGE E-BAG 05/16

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA UGRADNJU SUSTAVA DOJAVE POŽARA E-BAG 06/16

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA TISKARSKE USLUGE E-BAG 05/16

ODLUKA O ODABIRU I ZAPISNIK_UREDSKI NAMJEŠTAJ_2016

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA UREDSKI NAMJEŠTAJ E-BAG 3/16

ODLUKA O ODABIRU I ZAPISNIK_UREDSKI MATERIJAL_2016

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA UREDSKI MATERIJAL E-BAG 2/16

TROŠKOVNIK E-BAG 2/16

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA BEZ PDV 31032016

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU

POZIV NA DOSTAVU PONUDE USLUGA TISKA ZBORNIKA RADOVA E- BAG 01-16

PLAN JAVNE NABAVE ZA PRVI KVARTAL 2016. GODINE

TROŠKOVNIK E-BAG 09-15

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA UREDSKI NAMJEŠTAJ E-BAG 09-15

IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE ZA SUSTAV ZA SIMULTANO PREVOĐENJE E-BAG 08-15

TROŠKOVNIK E-BAG 08-15

POZIV NA DOSTAVU PONUDE E-BAG 08-15

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA OSIGURANJE STUDENATA E-BAG 07-15

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA TISKARSKE USLUGE

ODLUKA O PONIŠTENJU E-BAG 04/15

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE U PODRUMU KNJIŽNICE

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA BEŽIČNI MREŽNI SUSTAV

POZIV NA DOSTAVU PONUDE UREDSKOG MATERIJALA

TROŠKOVNIK UREDSKOG MATERIJALA

POZIV NA DOSTAVU PONUDE USLUGE TISKA ZBORNIKA RADOVA PFS

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA KUPNJU RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PRINTERE

POZIV NA DOSTAVU PONUDE_KNJIŽNICA

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI_25_02_2014

PRERASPODJELA SREDSTAVA UNUTAR PLANA NABAVE PFS

PLAN NABAVE ZA 2015.

PLAN NABAVE ZA 2014.

PLAN NABAVE ZA 2013

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA_NOVO_OŽUJAK_2015

PROCEDURA STVARANJA OBVEZA NA PRAVNOM FAKULTETU U SPLITU

PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA NA PRAVNOM FAKULTETU U SPLITU

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA SVEUČILIŠTE U SPLITU, PRAVNI FAKULTET NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

 

Raspored predavanja i vježbi možete pronaći na poveznicama u nastavku dok je popis studenata za vježbe objavljen na intranetu (https://intranetpravo.pravst.hr/)

PRAVNI STUDIJ-raspored predavanja i vježbi 23-24

UPRAVNI STUDIJ-raspored predavanja i vježbi 23- 24

Raspored predavanja i vježbi za redovite studente:

PRAVNI STUDIJ-raspored predavanja i vježbi

UPRAVNI STUDIJ-raspored predavanja i vježbi_zimski_22_23

 

Pripadajući popisi studenata za vježbe se nalazi na intranet stranicama.

Objavljeni su rasporedi predavanja i vježbi za ljetni semestar 2021./2022. godine. Pripadajuće popise studenata pronađite na intranet stranicama (https://intranetpravo.pravst.hr/)

RASPORED PREDAVANJA -STRUČNI UPRAVNI STUDIJ-REDOVITO

RASPORED PREDAVANJA-PRAVNI STUDIJ- REDOVITO

 

16. Sajam stipendija i visokog obrazovanja

Program Online SAS 2020

Covid19-protokol postupanja

KATEDRA ZA TEORIJU PRAVA I DRŽAVE/NATJEČAJ ZA STUDENTE-DEMONSTRATORE

Demonstratori-natječaj

Odluka o dobitnicima Rektorovih nagrada u akademskoj godini 2018./2019.
a za postignuća u akademskoj godini 2017./2018.

Ovjera godine za sve razine studija akademska godina 2018./2019.

Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za najbolji studentski rad
u akademskoj godini 2018./2019.

JAVNI POZIV ZA IZBOR STUDENATA INTERVJUERAU PROVOĐENJU ISTRAŽIVANJA
na projektu “Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji – CISUR“

projekt PAZI!

Dnevnik rada studentske pravne prakse
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo

Dnevnik rada studentske upravne prakse
Stručni Upravni studij (preddiplomski)

Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad
studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, za akademsku godinu 2018./2019.

Odluka IZBORNOG POVJERENSTVA za provođenje izbora za Studentski zbor PFS
– POČETAK POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA

Popis podataka o nastavnicima koji predaju na Pravnom fakultetu u Splitu možete pronaći na:

PODACI O NASTAVNICIMA DOKUMENT