Provedba Opće uredbe o zaštiti podataka

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) , te sukladno Zakonu o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, objavljuju se službeni kontakti službenika za zaštitu osobnih podataka na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu:

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU 
Doc. dr. sc. Ana Radina, docent

Tel: 385 (21) 393-545
mail: sluzbenikzzp@pravst.hr

 

OBAVIJEST O STUPANJU NA SNAGU UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 27. travnja 2016.

o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Nastavno na Uredbu EU 2016/679 o zaštiti podataka koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu usklađuje poslovanje kako bi svim svojim studentima, zaposlenicima, vanjskim suradnicima, gospodarskim subjektima, javnim ustanovama, državnim institucijama i drugima omogućila adekvatnu zaštitu osobnih podataka te bila transparentna u korištenju istih.

Uredbu o zaštiti osobnih podataka možete pronaći na poveznici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka se nalazu u Narodnim Novinama 42/2018 na poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

Pravinlik o obradi i zaštiti podataka Pravnog fakulteta u Splitu: PRAVILNIK O OBRADI I ZASTITI PODATAKA

Obavijest o privatnosti matične ustanove u sustavu AAI@EduHr: OBAVIJEST O PRIVATNOSTI AAI

Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu GDPR-a: ODLUKA

Suglasnost sindikalnog povjerenika za imenovaje službenika za zaštitu osobnih podataka: SUGLASNOST

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka: ODLUKA

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka ( u pdf.-u i u word-u za ispitanike koji žele elektronskim putem ispuniti privolu) : HRV ; ENG

GDPR Obrazac zahtjeva za ostvarenje prava Ispitanika: OBRAZAC