Pravni fakultet u Splitu osnovan kao studij Pravnog fakulteta u Zagrebu u akademskoj 1960/61. godini djeluje već 50 godina. Formalno uzevši, osnovan je 13. listopada 1961. godine kad je Odluku o osnivanju Fakulteta, što ju je donio Narodni odbor Kotara Split, potvrdilo tadašnje Izvršno vijeće Sabora NR Hrvatske.

Stvarno, međutim, možemo uzeti da Fakultet djeluje već od 1960. godine, jer je Pravni studij koji je osnovan godinu dana prije bio zapravo njegov začetak a sam je Fakultet i preuzeo prvu i drugu godinu generacije studenata s dotadašnjeg Pravnog studija.

Osnivanje Fakulteta imalo je svoje uporište u nizu čimbenika. Ono se obrazlagalo nedostatkom pravnog kadra za područje Dalmacije i Splita, potrebom rasterećenja Pravnog fakulteta u Zagrebu koji je tada bio jedini pravni fakultet u Hrvatskoj, potrebom smanjenja materijalnih izdataka studenata prava iz Dalmacije, potrebom pružanja stručne pravne pomoći te jačanjem i afirmacijom Splita kao kulturnog centra a posebno i potrebom unapređenja i razvijanja znanstvene pravne misli na ovim prostorima.

Dakle, osnivanjem Pravnog fakulteta oživljena je davno bogata tradicija pravnog studija i njegove prakse na mediteranskim prostorima Hrvatske čime su otvoreni prostori stvaralačkim mislima koje su povijesno resile intelektualnu elitu Dalmacije. Specifičnosti (posebno programske) već su od početka njegovog rada svrstale Pravni fakultet u Splitu u red modernih visokih učilišta. Od samog početka studij prava u Splitu bio je postavljen na poseban način u odnosu na klasičan pravni studij. Njegova differentia specifica posebno se iskazivala u ograničenosti broja polaznika, intenzifikaciji nastavnog procesa, njegovoj raznolikosti i obvezatnosti sudjelovanja studenata u realizaciji tih procesa.

Tom redu specifičnosti pripada i oblik provjere znanja kao rezultat vrednovanja različitih aktivnosti svakog studenta tijekom studijske godine. U konačnu su ocjenu, naime, ulazile: ocjena rada na vježbama, ocjena seminarskog rada, te ocjena kolokviranog gradiva. Konačno, navedeni oblik studija je nametao obvezu studentu da studira po principu godine za godinu. Tako uspostavljeni rad rezultirao je još jednom specifičnošću u životu našeg Fakulteta, a ona se izražava u posebnom kvalitetu nastavno-studentskih odnosa koji se u svojoj ukupnosti mogu označiti kao istinski universitas studiosorum et professorum. Stoga se Pravni fakultet u Splitu dokazao i rezultatima studija. Kvaliteta završenih studenata pokazivala je svježinu dolaskom u praksu, jer su značajne radnje slušali, analizirali i vježbali u procesu obrazovanja.

Rezultati studija pokazuju da su prve generacije studenata završavale studij u predviđenom četverogodišnjem roku ili nešto iznad toga u više od 50% od broja upisanih. Istaknuta kvaliteta završenih studenata ovog Fakulteta je već poslovično zavidna. Bivši studenti Pravnog fakulteta u Splitu zauzimaju istaknute položaje u mnogim sferama pravne problematike: sudbenoj, odvjetničkoj, upravnoj, gospodarskoj. Razumije se, navedeni razultati studija prava u Splitu rezultat su entuzijazma mnogih djelatnika izvan i unutar Fakulteta, posebno nastavnika. Oni su svojim znanjem i marom u optimalnom roku uspjeli organizirati i uspostaviti sve bitne institucije nužne za funkcioniranje visokog učilišta kakve su: dekanat, studentska referada i knjižnica.