Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja predstavlja iznimno važnu razvojnu komponentu Fakulteta koja značajno pridonosi njegovoj prepoznatljivosti na nacionalnom i internacionalnom planu te svekolikom povećanju kompetencija u nastavnoj i znanstveno istraživačkoj djelatnosti.

Navedeni se ciljevi realiziraju putem različitih bilateralnih i multilateralnih aktivnosti, a osobito kroz suradnju sa srodnim znanstveno nastavnim institucijama u Europi i šire, sudjelovanjem u međunarodnim projektima i programima, poticanjem međunarodne mobilnosti nastavnika, suradnika i studenata, te članstvom u međunarodnim asocijacijama.

S obzirom da se strateški razvoj naše institucije uvelike temelji na internacionalizaciji, Fakultet potiče realizaciju postojećih međunarodnih aktivnosti te stvara uvjete za uspostavljanje novih oblika suradnje.

SEELS

Fakultet je jedan od osnivača Mreže pravnih fakulteta jugoistočne Europe (South East European Law School Network – SEELS), koja prvenstveno služi kao platforma za multilateralnu projektnu suradnju sa srodnim institucijama iz Hrvatske i šire regije.

ERASMUS+

Erasmus+ program novi je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020.