1.

KORAK

POPUNITE LISTOVE

POPUNITE UPISNI I MATIČNI LIST

Isprintajte UPISNI LISTi MATIČNI LIST te ih popunite čitko tiskanim slovima.

2.

KORAK

UPIŠITE PREDMETE U INDEKS

UPIŠITE PREDMETE U INDEKS
  • U Indeks upisati nove odabrane kolegije i nastavnike.

( ukupno opterećenje po godini je 60 ECTS bodova )

3.

KORAK

PLATITE UPISNINU

PLATITE UPISNINU I DONESITE UPLATNICU
  • Uplatiti odgovarajući iznos na račun fakulteta te dokaz o uplati zajedno sa popunjenim indeksom i upisnim listovima donijeti u referadu na upis
IBAN HR2623600001102826949
MODEL 00
POZIV NA BROJ INTEGRIRANI REDOVITI 301 + OIB
INTEGRIRANI IZVANREDNI 303 + OIB
STRUČNI REDOVITI 401 + OIB
STRUČNI IZVANREDNI 404 + OIB
SPECIJALISTIČKI 505 + OIB
  • Redoviti studenti plaćaju prema tablici u koraku 4 a cijelu Odluku o upisu studenata u više godine molimo da pročitate na OVOJ POVEZNICI

PRIMJER POPUNJAVANJA OPĆE UPLATNICE

  • Izvanredni studenti koji upisuju višu studijsku godinu plaćaju 7.000,00 kn školarinu + 350,00 kn upisniu.

PRIMJER POPUNJAVANJA OPĆE UPLATNICE

  • Izvanredni studenti koji ponavljaju godinu plaćaju 3.500,00 kn školarinu + 350,00 kn upisninu.

PRIMJER POPUNJAVANJA OPĆE UPLATNICE

4.

KORAK

PRIPREMITE FOTOGRAFIJE

PLAĆANJE ZA REDOVITE STUDENTE SE VRŠI PREMA TABLICI
OSTVARENI ECTS BODOVI U PRETHODNOJ AKADEMSKOJ GODINI IZNOS PARTICIPACIJE U HRK IZNOS PARTICIPACIJE U EUR
54 700,00 92,91
53 816,67 108,39
52 933,33 123,87
51 1.050,00 139,36
50 1.666,67 221,21
49 1.283,33 170,33
48 1.400,00 185,81
47 1.516,67 201,30
46 1.633,33 216,78
45 1.750,00 232,26
44 1.866,67 247,75
43 1.983,33 263,23
42 2.100,00 278,72
41 2.216,67 294,20
40 2.333,33 309,69
39 2.450,00 325,17
38 2.566,67 340,66
37 2.683,33 356,14
36 2.800,00 371,62
35 2.916,67 387,11
34 3.033,33 402,59
33 3.150,00 418,08
32 3.266,67 433,56
31 3.383,33 449,05
30 3.500,00 464,53
7.000,00 929,06
Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije (7.000,00 kuna), bez obzira na  bez obzira na  ostvarene ECTS bodove u prethodnoj akademskoj godini na tom studiju. 7.000,00 929,06
Izvanredni studenti koji ponavljaju godinu nakon gubitka prava na studij u statusu redovitog studenta plaćaju participaciju (školarinu) u iznosu od 3.500,00 kuna. 3.500,00 464,53
Za upis na jednu od godina specijalističkog diplomskog stručnog Upravnog studija  studenti plaćaju participaciju (školarinu) u iznosu 7.000,00 929,06
Ponavljači  na jednu od godina specijalističkog diplomskog stručnog Upravnog studij plaćaju 3.500,00 464,53
Za troškove upisa redoviti i izvanredni studenti plaćaju iznos 350,00 46,45

tel.: 021/393-595

STUDENTSKA REFERADA