Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN, br. 17/19), članka 24. Pravilnika Pravnog fakulteta u Splitu o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti i članka 27. Statuta Pravnog fakulteta

Za povjerljivu osobu Pravnog fakulteta uz suglasnost te osobe, imenuje se:

Doc. dr. sc. Marko Ivkošić

T +385 21 393 517
F +385 21 393 597 
E povjerljiva.osoba@pravst.hr

Za zamjenika povjerljive osobe Pravnog fakulteta u Splitu imenuje se:

Doc. dr. sc. Matko Pajčić

Dokument