Alumni PFS

Udruga diplomiranih pravnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

 

Adresa:
Domovinskog rata 8
21000 Split
Tel: 021-393502
Fax: 021-393597

 

Temeljni ciljevi postojanja i rada Udruge jesu:

– uspostavljanje i održavanje veza između Pravnog fakulteta u Splitu i članova Udruge te izgradnja uzajamnih odnosa suradnje,

– prikupljanje povratnih informacija članova o zadovoljstvu stečenim znanjima i vještinama, o aktualnim potrebama tržišta rada u pogledu pravnih profesija, uključivanje Udruge u interni sustav kvalitete Pravnog fakulteta u Splitu,

– očuvanje tradicije i promicanja ugleda Fakulteta u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu,

– razvijanje suradnje između Pravnog fakulteta u Splitu i gospodarskih subjekata ili organizacija u kojima djeluju članovi Udruge,

– umrežavanje i razmjena iskustava članova Udruge,

– poticanje i unapređivanje stručnih, znanstvenih, praktičnih i općih društvenih aktivnosti članova Udruge,

– poticanje suradnje članova Udruge s Pravnim fakultetom u Splitu kroz uključivanje članova Udruge u različite projekte,

– sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj razmjeni, te uspostavljanje kontakata sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu,

– poticanje članova na cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje te unapređivanje i promicanje rada pravnika, te rad na jačanju svijesti o ulozi pravnika u društvu,

– unapređivanje djelatnosti i promocija Pravnog fakulteta kao društveno odgovorne institucije,

– zaštita strukovnih interesa pravnika u društvu.

 

Djelatnosti Udruge su:

– organiziranje okruglih stolova o temama od interesa,

– poticanje organiziranja skupova, tribina, radionica i predavanja za članove Udruge,

– organiziranje i realizacija različitih programa i projekata s područja prava i interdisciplinarno povezanih područja,

– suradnja s drugim alumni udrugama te strukovnim udrugama u zemlji i inozemstvu,

– suradnja s Pravnim fakultetom u Splitu na području unapređenja nastave, provođenja znanstvenih i stručnih istraživanja i projekata,

– pružanje informacija potencijalnim i sadašnjim studentima u vezi studiranja na Pravnom fakultetu u Splitu te mogućnostima zapošljavanja nakon dovršetka studija,

– suradnja sa studentskim organizacijama Pravnog fakulteta u Splitu,

– praćenje i poticanje daljnjeg razvoja najboljih studenata Pravnog fakulteta u Splitu,

– obavještavanje o djelovanju Udruge i Pravnog fakulteta u Splitu te aktivnostima koje se tiču osobnog i profesionalnog razvoja članstva,

– izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija,

– izdavanje glasila Udruge,

– promicanje i populariziranje pravne znanosti i struke,

– organiziranje susreta članova Udruge,

– organiziranje studijskih putovanja članova Udruge,

– humanitarne aktivnosti,

– uspostavljanje zaklada i stipendiranje studenata,

– razvojna suradnja – obrazovanje, ostale djelatnosti razvojne suradnje, djelatnosti iz područja međunarodne suradnje

– ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja i drugih područja od interesa.

 

Ulaz u web aplikaciju za alumni klub.

NOVOSTI