1.

KORAK

PROVJERITE UVJETE

PROVJERITE DA LI ZADOVOLJAVATE UVJETE
 • Pristupnici koji su završili stručni upravno-pravni ( dvogodišnji ) studij prema propisima i programu koji nije prilagođen „Bolonjskom“ procesu mogu se prijaviti za upis na „razlikovnu godinu“ utvrđenu studijskim programom stručnog upravnog studija. Završetkom „razlikovne“ godine student stječe 180 ECTS bodova te akademski naziv stručni prvostupnik / prvostupnica javne uprave.

2.

KORAK

PRIKUPITE DOKUMENTE

PRIKUPITE DOKUMENTE

Kod upisa treba priložiti slijedeće dokumente:

 • diplomu o stečenom stručnom zvanju “Upravni pravnik” (u izvornom obliku)
 • prijepis položenih ispita (u izvorniku)
 • izvornik ili presliku rodnog/vjenčanog (ako je došlo do promjene prezimena) lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani
 • presliku važeće osobne iskaznice uz predočenje izvornika ili potvrdu o prebivalištu

Napomena
Ukoliko ste dokumente preuzeli putem servisa e-Građani, na upise ih trebate donijeti isprintane.

3.

KORAK

PLATITE UPISNINU

PLATITE UPISNINU I DONESITE UPLATNICU
 • Trebate donijeti potvrdu o plaćenoj upisnini i školarini u ukupnom iznosu od 7.400,00 kn.  ( u slučaju plaćanja Internet bankarstvom, isprintajte dokaz o uplati
 • Na uplatnici u rubriku Poziv na broj primatelja trebate navesti broj 404 + svoj OIB
 • Uplatu trebate napraviti na žiro račun fakulteta HR2623600001102826949 i upisati 00 u rubrici Model

4.

KORAK

PRIPREMITE FOTOGRAFIJE

PRIPREMITE DVIJE ISTE FOTOGRAFIJE
 • Fotografija mora biti kao za osobnu iskaznicu
 • veličina fotografije je 3,5cm x 4,5cm

5.

KORAK

DOĐITE NA UPIS

DOĐITE NA UPIS U STUDENTSKU REFERADU
 • Adresa je Domovinskog rata 8 a točan termin i biti će objavljen naknadno
 • Ovdje preuzmite zamolbu za upis te je popunite
 • Kupite indeks i upisne  listove u ekonomatu fakulteta te ih popunite a na matični list zalijepite prvu sliku
 • U indeks zalijepite drugu sliku pa upišite osobne podatke. Zatim odaberite 5 izbornih predmeta s ovog popisa te ih upišite u indeks skupa s imenima predavača
 • Potrebne dokumente, zamolbu, dokaz o uplati te popunjeni indeks i obrasce za upis zatim donesite do studentske referade

tel.: 021/393-595

STUDENTSKA REFERADA