Info

Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija „Športsko pravo” stječe se zvanje i kompetencije specijalista športskog prava. Polaznici koji steknu diplomu moći će obavljati složene i zahtjevne poslove viših razina odgovornosti u športskom području u najširem smislu riječi, pravosuđu, javnoj administraciji (lokalnog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog značenja), profesionalnim i strukovnim udruženjima, obrazovnim institucijama, institutima, kao samostalni eksperti iz područja športskog prava i dr.

Uvjeti upisa na studij

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili sveučiliši studij prava, studij kineziologije, studij medicine, sveučilišni diplomski zdravstveni studij, sveučilišni diplomski studij forenzike, specijalistički diplomski stručni upravni studij (120 ECTS) ili neki od njima srodnih studija.

Pristupnici koji nisu završili sveučilišni studij prava i specijalistički diplomski stručni upravni
studij, nakon upisa i prije polaganja drugih ispita, dužni su odslušati predavanja iz predmeta Uvod u pravo.

Pristupnici koji su završili specijalistički diplomski stručni upravni studij prije polaganja drugih ispita dužni su odslušati predavanja iz predmeta Osnove metodologije znanstvenih istraživanja.

Studij pod istim uvjetima mogu upisati i strani državljani.

 • Kompetencije koje se stječu

  Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija „Športsko pravo“, stječe se zvanje i kompetencije specijaliste športskog prava. Polaznik stječe multidisciplinarno znanje i vještine koje omogućuju kritičku analizu i sposobnost primjene stečenih specifičnih znanja iz područja športskog prava u praksi. Polaznici koji steknu diplomu moći će obavljati složene i zahtjevne poslove viših razina odgovornosti u: športskom području u
  najširem smislu riječi, pravosuđu, javnoj administraciji (lokalnog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog značenja), profesionalnim i strukovnim udruženjima, obrazovnim institucijama, institutima, kao samostalni eksperti iz područja športskog prava i dr.

 • Trajanje studija i ECTS

  Studij traje 4 semestra

  Ukupan broj ECTS = 120 ECTS

 • Kontakt podaci

  Referada poslijediplomskog specijalističkog studija „Športsko pravo“

  Telefon: 021/393-595,

  e-mail: sportpravo@pravst.hr