Info

U suvremenim uvjetima života nezamisliva je organizacija društva i države bez ustrojstva moderne, učinkovite, racionalne i ekonomične javne uprave, koja će udovoljiti naraslim potrebama upravljanja društvenim poslovima. Vezanost uprave pravom te svekolika složenost nacionalnog, međunarodnog i transnacionalnog prava danas, zahtijevaju adekvatno educirane profesionalce, koji su se u stanju nositi sa svekolikim zahtjevima
društva i struke. Problemi javnog upravljanja u suvremenoj državi višestruko su složeni i kompeksni, te pored javno-pravne, uključuju i sociološku, ekonomsku, pa i politiološku dimenziju. Znanja i vještine kojima treba raspolagati suvremeni upravni stručnjak su raznolika. Ona uključuju kako upravno-pravne tako i upravnotehničke vještine. Široki fundus znanja koji se jedino može steći prikladnim i sustavnim obrazovanjem, omogućio bi službenicima u tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, javnim službama, te tijelima jedinica lokalne samouprave, da u svakodnevnom radu mogu rješavati raznovrsne i složene probleme, koji se javljaju u upravljanju različitim društvenim poslovima.

Kompetencije koje se stječu:

Pravo upisa na izvanredni specijalistički diplomski stručni upravni studij imaju osobe koje su završile stručni upravni studij (180 ECTS bodova), stručni ili preddiplomski studij ekonomije, novinarstva, političkih znanosti ili kriminalistike.

Studij mogu upisati i osobe koje su završile i neki drugi stručni preddiplomski ili s njim izjednačeni studij ukoliko rade u tijelima državne uprave, tijelima jedinice lokalne samuprave, drugim državnim tijelima, ustanovama, državnim i javnim agencijama, poduzećima koja pružaju usluge građanima u režimu javne službe, te udrugama i političkim strankama.

Studij pod istim uvjetima mogu upisati i strani državljani.

  • Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

    • Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog Upravnog studija stječe se zvanje i kompetencije specijalista javne uprave.

1 godina Specijalistički diplomski stručni

I semestar Specijalistički diplomski stručni Upravni studij

Kolegiji Predavanja Seminari ECTS
USPOREDNI UPRAVNI SUSTAVI 45 15 6
EUROPSKO UPRAVNO PRAVO 45 15 6
EUROPSKO RADNO I SOCIJALNO PRAVO 45 15 6
OVRŠNO PRAVO 45 15 6
POVIJEST HRVATSKE UPRAVE 45 15 6

II semestar Specijalistički diplomski stručni Upravni studij

2 godina Specijalistički diplomski stručni

III semestar specijalistički diplomski stručni Upravni studij

IV semestar specijalistički diplomski stručni Upravni studij