1.

KORAK

PROVJERITE UVJETE

PROVJERITE DA LI ZADOVOLJAVATE UVJETE ZA PRIJELAZ
 • Studentu se na njegov zahtjev može odobriti prijelaz s Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava na Stručni upravni studij u statusu izvanrednog studenta.
 • Studentima prve godine Pravnog studija može se dopustiti prijelaz na 1. godinu Stručnog upravnog studija a studentima 2.,3.,4. i 5.godine pravnog studija može se dopustiti prijelaz na 2. godinu Stručnog upravnog studija.
 • Ispiti položeni na s Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju prava mogu biti priznati uz prethodno pribavljeno mišljenje odgovarajućeg predmetnog nastavnika.

2.

KORAK

ISPIŠITE SE

ISPIS SA PRAVNOG STUDIJA
 • Ukoliko ste odlučili svoj studij nastaviti na Stručnom upravnom studiju, idući korak je ispis sa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava.
 • Popunite zamolbu za ispis  te s vašim indeksom dođite do referade.
 • Kada je ispis dovršen, možete pristupiti upisu na Stručni upravni studij.

3.

KORAK

PRIKUPITE DOKUMENTACIJU

PRIKUPITE DOKUMENTACIJU ZA UPIS NA STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

Kod upisa treba priložiti slijedeće dokumente:

 • izvornik ili presliku rodnog lista (vjenčanog lista ako je došlo do promjene prezimena)
 • domovnica ( preslika )
 • presliku važeće osobne iskaznice uz predočenje izvornika ili potvrdu o prebivalištu
 • ISPISNICA sa Pravnog studija

Napomena – Ukoliko ste dokumente preuzeli putem servisa e-Građani, na upise ih trebate donijeti isprintane.

4.

KORAK

PLATIT UPISNINU

PLATITE UPISNINU I DONESITE UPLATNICU
 • Trebate donijeti potvrdu o plaćenoj upisnini i školarini u ukupnom iznosu od 7.400,00 kn.  (u slučaju plaćanja Internet bankarstvom, isprintajte dokaz o uplati)
 • Na uplatnici u rubriku Poziv na broj primatelja trebate navesti broj 404 + svoj OIB
 • Uplatu trebate napraviti na žiro račun fakulteta HR2623600001102826949 i upisati 00 u rubrici Model.

5.

KORAK

PRIPREMITE FOTOGRAFIJE

PRIPREMITE DVIJE ISTE FOTOGRAFIJE
 • Fotografija mora biti kao za osobnu iskaznicu
 • veličina fotografije je 3,5cm x 4,5cm

6.

KORAK

DOĐITE NA UPIS

DOĐITE NA UPIS
 • U ekonomatu Pravnog fakulteta kupite indeks, te popunite MATIČNI LIST i UPISNI LIST
 • ovdje skinite obrazac Zamolba za upis te ga popunite.
 • Na matični list zalijepite prvu fotografiju a u indeks drugu.
 • Zatim se obratite referentu u Studentskoj referadi da vam objasni postupak upisa predmeta u indeks i ponesite potrebne dokumente, dokaz o uplati i obrasce

tel.: 021/393-595

STUDENTSKA REFERADA