Odluka o oslobođenju od obveze ovjere godine i mogućnosti polaganja ispita bez potpisa nastavnika u ak. godini 2020./2021.

Na temelju članka 27. Statuta Pravnog fakulteta prof.dr.sc. Mirko Klarić, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu je donio Odluku o oslobođenju od obveze ovjere godine i mogućnosti polaganja ispita bez potpisa nastavnika u ak. godini 2020./2021. Odluku pročitajte klikom na poveznicu

ODLUKA O OSLOBODJENJU OD OBVEZE OVJERE GODINE