Javni poziv na natječaj za dostavu prijedloga projekata i programa koji će se financirati natječajnim sredstvima iz upisnina za akademsku godinu 2017. – 2018.

Sveučilište u Splitu objavilo je Javni poziv na natječaj za dostavu prijedloga projekata i programa koji će se financirati natječajnim sredstvima iz upisnina za akademsku godinu 2017. – 2018.

Tekst Javnog poziva s vezanim prilozima dostupan je pod sljedećom poveznicom, s tim da je zadnji dan za predaju prijedloga projekata i programa četvrtak 05. travnja 2018. godine, zaključno sa 23:59 sati.

Izvor : Sveučilište u Splitu