Obavijest članovima – novosti zakona o udrugama

Obavijest članovima:

Molim članove da uzmu u obzir dolje navedene novosti u Zakonu o udrugama te da uskoro očekuju poziv na određene radnje kako bi našu udrugu prilagodili zakonskim promjenama.

Novosti u Zakonu o udrugama

Datum: 11.11.2014.

Kategorija: Članstvo

Od 1.listopada 2014. godine se primjenjuje novi Zakon o udrugama , donosimo pregled Zakona uz naglasak na promjene oko statuta i vođenja registra članova.
Izmjene su načinjene sa ciljem transparentnosti i javnosti poslovanja, a sada je samim članovima udruga omogućen pristup izvješćima o financijskom poslovanju udruga sa propisanom dokumentacijom kako bi lakše zaštitili svoja prava i pravne interese.
Udruge djeluju neovisno (same utvrđuju ustroj, ciljeve i sl.), javno , demokratski (ustroj udruge mora biti na demokratskim načelima), neprofitno (ne stječe se dobit, ali se može obavljati gospodarska djelatnost) i mogu slobodno sudjelovati u javnom životu.

Statut udruge

Najvažnija vijest, s obzirom na promjene vezane uz Statut udruge, jest da sve postojeće udruge (njih oko 52 000) moraju revidirati svoj statut najkasnije do 30.9.2015..Novine u statutu (a i u Zakonu) jesu sadržaji oko:
– Izgled pečata udruge
– Područja djelovanja sukladno ciljevima
– Gospodarske djelatnosti sukladne zakonu (ukoliko ih udruga obavlja)
– Način vođenja popisa članova
– Stegovna odgovornost članova
– Način sazivanja sjednica
– Sazivanje skupština u slučaju isteka mandata
– Izbor i opoziv likvidatora
– Imovina, stjecanje i raspolaganje imovinom te postupak sa imovinom u slučaju prestanka udruge
– Način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge
Više o samom statutu pročitajte u Zakonu – članak 13 . Po prijavi statuta, on se javno objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva uprave.

Osnivanje udruge

Udrugu osnivaju najmanje 3 osnivača , mogu i osobe od 14 godina uz najmanje jednu punoljetnu osobu (koja je i ovlaštena za zastupanje udruge).
Naziv udruge mora biti na hrvatskom ali može imati pojedine riječi na stranom ili mrtvom jeziku (latinski ili starogrčki).

Obavezno vođenje registra članova u elektroničkom obliku…

…ili drugom prikladnom obliku. Po novom Zakonu, obaveza je udruge da mora voditi popis svojih članova na elektronički ili drugi prikladan način te on mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev (ukoliko to udruga ne radi – u prekršaju je i može platiti od 2 do 10 tisuća kuna, a odgovorna osoba od 1 do 5 tisuća kuna).
S druge strane, popis ne smije biti javan radi Zakona o zaštiti osobnih podataka. U aplikaciji Članstvomožete naći zgodan izvještaj – Registar članova u kojem je sadržano upravo navedeno.

Imovina i financiranje, te nadzor

Imovinu udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, prilozima, darovima, obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i sl. Aplikacija Članstvo je inicijalno i zamišljena kao sustav za praćenje plaćanja članarina.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom, a dužna je voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima gdje je uređeno financijsko poslovanje i vođenje računovodstva neprofitnih organizacija (po novom Zakonu).
Zakon predviđa mogućnost nadzora (unutarnjeg, financijskog, inspekcijskog i upravnog) nad udrugom kako bi se utvrdila ispravnost funkcioniranja udruge, održavaju li se sjednice skupštine (minimalno jednom u dvije godine ), vođenje zapisnika sa sjednica, vođenje već spomenutih popisa članova …

Ostalo

Ostali dijelovi zakona su povezani uz zastupanje udruge, prestanak djelovanja udruge, likvidaciju i financiranje udruga iz javnih izvora (uz njihove obaveze).
Od ostalih zanimljivosti – ističemo da su podaci iz Registra udruga povezani sa Registrom neprofitnih organizacija gdje se mogu vidjeti izvješća o financijskom poslovanju – a oba su Registra javna.

Prof. dr. sc. Arsen Bačić

Zakon o udrugama

NN 74/14

na snazi od 01.10.2014.

http://www.zakon.hr/z/64/Zakon-o-udrugama KOMENTAR ZAKONA O UDRUGAMA S OBRASCIMA (2OO3)
http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/izdavastvo/digitalna_zbirka/komentar_zakona_o_udrugama.pdf

Humanitarna akcija “Zajedno za najmlađe”

Uz suglasnost KBC-a Split i nadležnog Ministarstva zdravstva, pokrenuta je humanitarna akcija koja ima glavni cilj prikupiti sredstva potrebna za nabavu medicinske opreme za Laboratorij za EEG, polisomnografiju i poremećaje spavanja s ciljem osnivanja i opremanja Laboratorija za medicinu spavanja za djecu jer je za postojeću dijagnostičku obradu lista čekanja oko 18 mjeseci.

HUMANITARNI KONCERTU humanitarnoj akciji sudjeluju i Medicinski fakultet u Splitu i njegov Studentski zbor te udruge studenata NeuroSplit i CroMSIC, Sveučilište u Splitu i Studentski zbor, Umjetnička akademija u Splitu i Glazbena škola Josipa Hatzea, Slobodna Dalmacija kao medijski pokrovitelj i brojni drugi mediji tešira lokalna zajednica.
Veliki Humanitarni koncert u sklopu akcije “Zajedno za najmlađe” održat će se u utorak 6. studenoga
2018. u amfiteatru Medicinskoga fakultetu na Križinama u 19.30 sati s glavnim gostima Petrom Grašom i Zoricom Kondžom, a sudjelovat će i studenti Sveučilišta u Splitu, Umjetničke akademije u Splitu i Glazbene škole Josipa Hatzea. Vašom nazočnošću na koncertu učinili biste nam posebnu čast i pomogli humanitarnu akciju. Umjesto ulaznica za koncert gosti će biti zamoljeni za donaciju u iznosu od 100 kn, a naši studenti i učenici donirat će prema svojim mogućnostima.
Izvor : Sveučilište u Splitu