Natječaj za dodjelu godišnje nagrade prof. dr. Marijan Hanžeković za 2019. godinu

U prilogu je tekst natječaja za dodjelu godišnje nagrade prof. dr. Marijan Hanžeković za 2019. godinu. Na natječaj se prijavljuju znanstveni i stručni radovi s područja ekonomike javnog sektora, a nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije:

– redovna nagrada, koja se sastoji od diplome, medalje i iznosa od 50.000 kn bruto

– studentska nagrada, koja se sastoji od diplome i iznosa od 15.000 kn bruto.

ROK ZA PREDAJU RADOVA JE 1. LIPNJA 2019.

Detaljnije informacije o Zakladi, uvjetima i kriterijima natječaja te obvezni obrazac za prijavu na natječaj, mogu se pronaći na: http://zaklada-hanzekovic.ijf.hr .

Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković

Smičiklasova 21, 10 000 Zagreb

T: 01/4886 444

E: Zaklada.Hanzekovic@ijf.hr

http://zaklada.ijf.hr