Gostovanje prof. Pokrovca na Pravnom fakultetu u Beogradu

Na poziv Dekana Pravnog fakultetu u Beogradu prof. dr. sc. Zoran Pokrovac će kao gost-profesor na Pravnom fakultetu u Beograduu održati teorijskopravi ciklus predavanja na temu „Slobodnopravni pokret i sudačko stvaranje prava“ od 16. do 22. svibnja 2019. godine. Pobliže na linku: http://www.ius.bg.ac.rs/konferencije/PLAKATA%20Lecture%20on%20Zoran%20Pokrovac%20-%20SLOBODNOPRAVNI%20POKRET%20I%20SUDIJSKO%20STVARANJE%20PRAVA.jpg

Na istom će Fakultetu prof. Pokrovac 15. svibnja 2019. održati i predavanje „Pravo, pravda i tranzicijska (ne)pravda“ u okviru ciklusa predavanja „Pravo i pravda“.

Katedra za teoriju prava i države